Teatrul, 1979 (Anul 24, nr. 1-12)

Numerele paginilor - nr. 1 - _1

REVISTĂ A CONSILIULUI CULTURII Şl EDUCAJIEl SOCIALISTE Nr, 1 janucrie 1979 ' ■ / nfreaga tară, ca un singur om... „ V Pe urmele anchetei „GONG ’78—”79“ •D» > t Promisiuni î*1 - - - . . realizări’ !, ' ■ i ★/ : NINA CASSIAN . "Cuvinte pentru copii * * i ? VIRGIL MUNTEANU Hoţul ti Teatrul Unirii ★ LI VIU CIULEI Ecuaţia spectacolului ★ La aniversarea lui RADU BELIGAN ★ K ION TOBOŞARU Citeva probleme de estetică a teatrului I l! Fierul şi aurul (Burebista) scenariu de MIHNEA GHEORGHIU / ŞERBAN CIOCULESCU Centenarul comediei „O noapte furtunoasă“ ★ MIHAI UNGHEANU Marin Sorescu sau cristalizarea unei structuri dramatice ★ O premieră la Teatrul Popular din Buzău ★ TEODOR MAZILU Spectacolul sportiv ★ CRONICA DRAMATICĂ de : Radu ALBALA, Margareta BĂRBUŢĂ, Constantin C0- BLEŞAN, Valeria DUCEA, Constantin PARASGHIVESCU, I lie RUSU, Natalia STANCU, Traian SELMARU, Paul TU­TUNGIU, Bogdan ULMU ★ Cronica TV 0 arta actorului ^ Cartea de teatru £ telex- Teatrul“ ® meridiane 9 retrospectivă ® indicele biblio­grafic al revistei „Teatrul“ pe anul 1978 V I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék