Teatrul, 1980 (Anul 25, nr. 1-12)

Numerele paginilor - nr. 1 - _1

Nr. 1 Ianuarie 1980 REVISTĂ A CONSILIULUI CULTURII Şl de IUBIRILE TOVARĂŞEI ANA STOICA piesă RADU F. ALEXANDRU ■ Semnal m Viitorul rol m Teatrul TV IŢRUL“ „Examenul“ de Ian Pawel Gawlik Teatrul Naţional din Bucureşti In acest număr : I - jj I £3 ŞP C DUMITRU GHIŞE : ■ Elogiu Omului ★ Colocviul criticilor de tea tru şi pala recitalurilor ! dramatice 130 de ani de la naşterea lui ; Eminescu GpO BOGZA: Toate Qcestea ar fi’'putut să‘“fie..'.1 : C. PARASCHIVESCU : Caragiale, astăzi BEATE FREDANOV : Despre1 prof esiúnea 1 de actor ,■» La masa . rotundă : . Teatrul dramatic din Galaţi RADU ALBALA : Scrisoare din Paris

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék