Teatrul, 1983 (Anul 28, nr. 1-12)

Numerele paginilor - nr. 1 - _1

CT EROUL /I TimPUL /nu Semnează PAUL EVERAC, SINKA KÁROLY, SILVIU STĂNCULESCU Concepţia Partidului Comunist Român, a preşedintelui NICOLAE CEAUŞESCU privind rolul artei şi culturii în edificarea societăţii socialiste ION CRISTOIU O posibilă istorie a literaturii dramatice contemporane VALENTIN SILVESTRU Jurnal de critic (1944 - 1983) Colocviile ' revistei „TEATRUL“ Teatrul şi cultura teatrală după Congresul al IXdea al P.C.R. DUMITRU RADU POPESCU în jurul ,,Meşterului Manole‘ ION COJAR: Iniţiere în arta actorului (1) Cenaclul dramaturgilor 17 „Trei zile de război după încheierea păcii" dramă în trei acte de PETRU ISPAS DINU SĂRARU Al treilea gong FĂNUŞ NEAGU Prietenii mei, actorii ş 12I C A premiere D R A M A T I c teatre Ä 11 • Teatrele naţionalităţilor conlocuitoare în România socialistă • Adriana Popescu: Dicţionarul dramaturgilor români de la A la Z (1) • O carte despre teatrul eoreiesc din România • Caricaturiştii şi Thalia iTTÉTÉTT 1 REVISTĂ A CONSILIULUI CULTURII Şl EDUCAŢIEI SOCIALISTE Ianuarie ______!_________ 1983

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék