Teatrul, 1986 (Anul 31, nr. 1-12)

Numerele paginilor - nr. 1 - _1

REVISTĂ A CONSILIULUI CULTURII Şl EDUCAŢIEI SOCIALISTE Din cronică Unirii pe scenă naţionătă ★ Trienala de scenografie ★ Prezenţe româneşti peste hotare h \ Centenarul Operei Române Cronica clramatieă: ★ Teatralitatea şi dramaticitatea operei eminesciene ★ La masa rotundă : Istoria literaturii dramatice româneşti, voi. I de V. MÎNDRA * Valori ale teatrului românesc • CĂTĂLINA BUZOIANU Evocări MARIA VENTURA GEORGE VRACA • BUCUREŞTI : TEATRUL NATIONAL, MIC, „NOTTARA“, „ION CREANGĂ“ . CONSTANTA . PLOIEŞTI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék