Tekintet, 1989 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1989 / 1. szám

TEKINTET HU ISSN 0238-7220 A Magyar Eszperantó Szövetség folyóirata, a Világ és Nyelv jogutódja. Készül az Állami If­júsági és Sporthivatal, az Országos Béketanács, A Magyar Népköztársaság Mű­vészeti Alapja Iro­dalmi Szakosztálya, a Könyvértékesítő Vállalat, a Badacsonyi Állami Gazdaság, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium és a Kecske­méti Kerámia Stúdió támogatásával. XXIX évfolyam - 1989.1. szám. Szerkesztik: Ördögf­ Szilveszter, Juhász István és Cs. Ge­lencsér Ildikó. Tördelő szerkesztő: Tóth András. Borítóterv: Fodor Attila. Előállítja a Badacsonyi Állami Gazdaság balatonvilágosi nyomdaüzeme. Felelős vezető: Töttössy Péter. 89003 Szerkesztőség: Budapest, I. Szentháromság tér 6. H-­ 368 Pf. 193. Telefon: 563-659; 564-093. Terjeszti a Magyar Posta, előfizethető a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest, XIII. Lehel út 10/a 1900, valamint a Magyar Eszperantó Szövetségben (H-1368 Pf.193). Csekk: OTP Vm., 218-98086/516-10005 Az egyes szám ára 12 Ft. Felelős kiadó: Princz Oszkár. Engszám: III/TSZIV5/1988.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék