Tekintet, 1992 (5. évfolyam, 1-9. szám)

1992 / 5. szám

kutatások útján is, hiszen, mondta, az ÁVH-n még feljegyzé­sek sem készültek úgy, hogy egy példányukat ne kapták vol­na meg a szovjet „tanácsadók”. 5. Zöld Sándort és családját az 1951-es elföldelés és az 1955-ös átföldelés után 1957. június 1-én temették el az ak­kor Mező Imre, ma Fiume úti temetőbe. A temetés előzménye az alábbi dokumentum: Ju­szku elvtára Szigorúan bizalmas! A Magyar Szocialista Munkáspárt Titkársága 1957. év április hó 26-i ülésén a kommunista mártírok sírjainak rendbehozás­ára és síremlékek felállítására létrehozandó bizottságra hozott határozata: A Titkárság az alábbi elvtársakat fogadta el a bizottság tagjainak: A bizottság vezetője: Kiss Károly elvtárs titkára, Csikesz Józsefné elvtársnő tagjai• Aczél György, Kálmán Endre, Komócsin Zoltán, Olt Károly, Orbán László, Pongrácz Kálmán, Sándor József elvtársak. A Titkárság utasítja a bizottságot, hogy a legrövidebb időn belül hozassa rendbe a mártírok sírjait és biztosítsa rendszeres gondozásu­kat. Utasítja Pongrácz Kálmán elvtársat, tegyen jelentést és javasla­tot a Kerepesi temetőben az ellenforradalmi harcok során elesettek sírjainak rendezésére. A Titkárság az elkészült emléktervezeteket megtekinti. A Titkárság megbízta Biszku Béla elvtársat, hogy hatósági segéd­lettel temettesse el a Zöld családot a nyilvánosság teljes kizárásával. A pártot a temetésen Horváth Gyula elvtárs képviselje. A Titkárság megbízta Biszku Béla elvtársat, kutassa fel Riesz István holttestét és hasonló módon temettesse el. Kapták: Kiss Károly, Orbán, Marosán, Csikeszné, Biszku és Pong­rácz elvtársak Végrehajtás után megsemmisítendő! 31

Next