Felsőkereskedelmi iskola, Temesvár, 1909

41 idai cigányok. Trónkereső. Az ember tragédiája. Katalin. Keveháza. Arany balladáiból. Költemények. A vén cigány. Ágnes asszony. A madár fiaihoz. Szülőföldemen. V. László. Végrendelet. Zárthelyi dolgozatok az ap­oszt. - ban. Diktálás. A Duna. A nemzetközi kereskedelemről. Temesvár ipara és kereskedelme. A gazdasági válságok. Az áruk hamisításáról. Hazánk kereskedelme. A magyar irodalom hatása a reformkorra. A szesz gyártása. A hús­véti cikk. A bizományi ügyletekről. Házi dolgozatok a b) oszt.- ban. Másolás. Bánk bán tar­talma. A kiállítások jelentősége. Petőfi hazafias költészete. A papiros gyártása. A közraktár. A közlekedés közgazdasági jelentősége. A részvénytársaság fontossága. A munkáskérdés. A munka erkölcsi hatása. Vázlatkészítés. 3. Német nyelv. Heti 3 órában tanította Grünhut Alfréd, Tan­könyv: Dr. Schack-Hauser, Német Olvasókönyv III. rész. Irodalom: Die deutsche Literatur in ganz kurzem Auszuge; einschlägige Lesestücke und Gedichte. a) Olvasmányok és költemények: Minna von Barn­­helm. Die Räuber. Wilhelm Teil. Egmont. Kabale und Liebe. Faust. Der Tabak. Von der Entstehung der Banken. Von den Zöllen. Besuch in einer Papierfabrik. Ungarns Lage für Verkehr und Handel. Das Zeitalter der volkswirtschaftlichen Wiedergeburt Ungarns. Die Papier­fabrikation. Von den Versicherungen. Was verdankt die Welt der Tätigkeit des Kaufmannes? A hajózás fejlődése. A bankügyletek. (Fordítás magyarból.) b) Gyakorlatok: Abfassung von Aufsätzen aus dem Handels­fach. Diktando und Konversationsübungen, zumeist mit Bezug auf das Handelsleben. Wiederholung der Sprachlehre. Monatlich 1 schrift­liche Haus- und Schularbeit. 4. Francia nyelv. Heti 3 órában tanította J­e­­­i­c­s Gyula. Tan­könyv : Dr. Kovács, Francia keresk. levelezés. a) Grammaire: Récapitulation générale de la grammaire enseignée dans les classes précédentes. b) Lecture: Piéces choisies de bons auteurs. Conversation sur le commerce, lettres de commerce. c) Devoirs: 5 täches au premier, 5 täches au second se­mestre. 5 themes au premier, 5 thémes a second semestre. 5. Földrajz. Heti 2 órában tanította Boros Jenő. Tankönyv:

Next