Felsőkereskedelmi iskola, Temesvár, 1909

Öröklési jog. Végrendeletek kellékei. A kereskedelmi törvény első része, a kereskedőkről, cégről, cégjegyzésről. Cégvezető és segédsze­mélyzet. A közkereseti, betéti és részvénytársaság. Szövetkezet. A csődtörvény, váltótörvény. Kézi zálogkölcsön. Uzsora. Részlet- és Ígér­vény-ügylet. Értékpapírok megsemmisítése. 14. Vegytan és árúismeret. Heti 3 órában tanította Boros Jenő. Tankönyv: Dancsházy . Chemia és árúismeret. A chemia fogalma. Egyszerű és összetett testek. Keverék és vegyület. Molekula és atom. Molekulasúly és atomsúly. Chemiai rokonság. Képlet. Chemiai érték. A vegyületek elnevezése. A testek halmaz­állapota. A chemia felosz­tása. Hydrogén. Chlor. Brom. Jod. Fluor. Oxygén. Viz. Kén. A kén vegyületei. Kénsavgyártás. Nitrogén. Ammoniak. Salétromsav és király­­viz. A levegő. A phrospor és változatai. Gyújtógyártás. Az arzén és vegyületei. Antimon. Bőr. A szén és módosulatai. Széngyártás. Szén­fajok. A szénsav. A szénsulfid. A láng és az égés. Silicium. Quarc­­fajok. Fémek. Bázisok, savak, sók. A nátrium és vegyületei. A szóda és gyártása. A kálium és vegyületei. Szalmiáksó. A calcium és vegyü­letei. Mészégetés. Mészfajok. Építési kötőanyagok. A strontium és vegyületei. A bárium és vegyületei. A magnézium és vegyületei. A zink és vegyületei. A réz és vegyületei. Rézötvények. Az ólom és vegyületei. A higany és vegyületei. Az ezüst, vegyülete és ötvényei. Az arany, vegyülete és ötvényei. Az aluminium és vegyületei. Timsó. Drágakövek. Agyagáruk. Üveggyártás. A vas és kohászata. Az acél és gyártása. A vasvegyületek. A nikkel, kobalt és mangan. A b­róm és vegyületei. A platina. Az ón és vegyületei. Ásványfestékek. Vörös festékek. Fehér festékek. Sárga festékek. Kék festékek. Zöld festékek. Barna és fekete festékek. Felső osztály. 1. Vall­ástan Lásd az alsó osztályt. 2. Magyar nyelv és irodalom. Heti 3 órában tanította dr. G­á­­­o­s Rezső. Tankönyv: Beöthy Zsolt, Irodalomtörténet II. k. Politikai, iro­dalmi és művelődési újjászületésünk a jelen századig. Kisfaludy Károly. Katona József. Fáy. Vörösmarty. Czuczor. Jósika. Eötvös. Kemény Zs. Tompa. Petőfi. Arany. Szigligeti. Jókai. Madách. Gyulai. Szász Károly. Széchenyi. Kossuth. Deák. Toldy. Greguss. Magánolvasmányúl: Iréné. Kérők. Bánk bán. Csongor és Tünde. Abafi. Zrínyi és költő. Karthauzi. Rajongók. Gyulai Pál. Szuhay Mátyás. A vámosujfalusi jegyző. Három a­ daru. Buda halála. A nagy-

Next