Felsőkereskedelmi iskola, Temesvár, 1915

drágakövek. Báziso­k, savak. Sók. A fémek általában. Nátrium, glauber­­só, borax, vi­zi­ vég. Konyhasó, salétrom. Szóda, Icáimmá és veg­yületei. Puskapor. Ammonium és vegyület­ei. Kalciumk­a­rbonát,­­kalciumoxid és hidroxid. Kalciumszulfát, kalciumklorid. Bárium­, magneziten és vegyü­­­leteik. Cink és veg­yületei. Réz és vegyületei. Ólom és vegyületei. Higany és vegyü­letei. Ezüst és vegyületei. Arany, aanyklorid­. Alumi­nium és vegyületei. Agyag és agyagáruk. Üveg és üvegáruk. Vas és vegyü­letei. Platina, ón, nikkel. Felső osztály. 1. Vallástan. Lásd az alsó osztályt. 2. Magyar irodalom. Heti 3 órában tanította T­u­b­á­n Tibor. Az iro­­d­alomtörénet a pogány kortól a hanyatlás koráig vázlatosan. A hanyatlás kora. Az ébredés kora. A debreceniek. Kármán József, Cso­konai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor. A nyelvújítás. Kazinczy Ferenc. Berzsenyi Dániel. Kölcsey Ferenc. A romanticizmus. Kisfaludy Károly. Vörösmarty Mihály. Katona József. Bajza­­József. Czuczor Gergely. Báró Jezsilka Miklós. Báró Eötvös Miklós. Báró Kemény Zsigmond. Tompa Mihály. Arany János. Petőfi Sándor. Jókai Mór. Szigligeti Ede. Széchenyi István gróf. Kossuth Lajos. Deák Ferenc. O­l­v­a­s­ni­á­n­­y­ok. A halotti beszéd. Balassa költeményeiből. Szemel­vények a kurucdalokból. A falusi nótárius. Banny hagyományai, szemele­vény. Csokonai lírai költészete, szemelv. Kisfaludy Sándor költészete, személv. Szemelvényeik a Pályám emlékezeté­ből, Berzsenyi „Ódáiból“ és Kisfaludy Károly költészetéből. Bánk bán. Szemelvények A két szomszédvárból, Csongor és Tündéből és Vörösmarty líráiból­. Az ember tragédiája. Szemelvények Jósika Miklós báró regényeiből, Eötvös József báró és Kemény Zsigmond báró műveiből. Szemelvények Tompa Mihály és Arany János műveiből. Petőfi Sándor lírai költeményei. Szemelvények Jókai Mór, Szigligeti Ede, Széchenyi István gróf, Kossuth Lajos és Deák Ferenc műveiből. Költemények: őszi harmat után. (Balassa B.) A gólyához. (Tompa M.) Az együgyű paraszt. (Szentjóbi.) A falusi kisleány Pesten. (Czuczor.) Leteszem a lantot. (Arany J.) Zrínyi második éneke. (Kölesei.) 9 zárthelyi dolgozat. F. a): Lantosaink érdeme. Zrínyi és Gyön­gyösi epikai műveinek jellemzése. A magyar nemzet érdemei Európa védelmében. Mit tanulhat az ifjú testőr­zől ültől! A természet erői az ipar és a kereskedelem szolgálatában. A kereskedelmi pálya előnyei és hátrányai. A legrégibb magyar iparágak és fejlődöttségek. Kereskedel- 49

Next