Természettudományi Közlöny 1872 (4. évfolyam, 29-40. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE K­IADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. SZERKESZTIK : ISZILY ((ÁLMÁN ÉS J^ETROVITS GYULA NEGYEDIK KÖTET. 20) ^.6. FÜZET. JLARMINCZNYOLCZ, A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT FAMETSZETŰ ÁBRAVAL. ^EST, 1872, KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next