Természettudományi Közlöny 1875 (7. évfolyam, 65-76. füzet)

SZERZŐK NÉVJEGYZÉKE. NAGYOBB CZIKKEK. BALOGH KÁLMÁN. AZ élő fehérnyéről. 377—389. COLOMBO, GIUSEPPE. A léghajózás korunkban. 18­1—199. CSÁSZÁR KÁROLY. Csillagászati felfedezések a távcső feltalálásának korában. 2­57—263. ECKER A­. Az emberi kézről (öt ábrával) 400—405. FODOR JÓZSEF. Kísérleti tanulmányok a talajról és a talajjégről. 337—344. HELLER ÁGOST. Külföldi hírek Vénus átvonulásának megfigyeléséről (1874 decz. 8/9-ikén) 17 — 20. — Az égi háború. 312—322. HERMAN OTTÓ. A magyar madárvilág ezidei (1875) vendége, a Pastor roseus. 263—267. — Sáskajárás 1875-ben. 405. — A phylloxera-kérdéshez. 431—435­ HILLIARD ATTERIDGE. A puskapor készítése és szállítása. 345—357. HORVÁTH MIKLÓS. A légáramlásokról. 297—311. KELETI KÁROLY. Magyarország népesedési mozgalma 1864—1873-ban és a kolera (kivonat). 358—364. . KOSUTÁNY TAMÁS. Tapasztalati adatok a tiszavölgyi kálisó-telepekre vonat­kozólag. 457—462. KRENNER JÓZSEF. A zsadányi meteorkő-hullásról (utazási jelentés). 199—203. KRIESCH JÁNOS. A gerinczesek származásáról. 441—446. LENGYEL BÉLA. A világító gáz gyártásáról. 97 —103. MOCSÁRY SÁNDOR. A hangyákról. 229—240. PILLITZ VILMOS. Egy új fertőztelenítő anyag (a salicylsav). 159—163. POKORNY ALAJOS. A növények életküzdelme. 62 — 72. SZILY JENŐ. A közlekedési eszközök újabbkori fejlődése és a svábhegyi fo­gaskerekű vasút (hét ábrával). 137 —158. A szt.-gotthardi alagút. 389—399. THAN KÁROLY. A mesterséges jégkészítésről (két ábrával). 1 —16. THANHOFFER LAJOS. A vérről (négy ábrával). 177 —183. — A vérkeringés­ről (három ábrával) 2­1­7 — 228. TÖRÖK JÓZSEF. A jégkorszak nyomai Magyarországon s különösen Debreczen vidékén. 462—467. VIRCHOW, RUDOLF. Lateau Lujza, a hírhedett belga leány. 33—38. VOGEL, HERMANN Ismereteink fejlődése a napfény vegytani hatásáról (négy ábrával). 104—11­1. WÁGNER LÁSZLÓ. A szőlők megóvása a tavaszi fagy ellen. 41—62. WARTHA VINCZE. A vas és szén Magyarországban. 325—329. ZSIGMONDY BÉLA: A rank-herlányi artézi szökőkút. 417—430.

Next