Természettudományi Közlöny 1877 (9. évfolyam, 89-100. füzet)

M TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. SZERKESZTETTÉK : ISZILY K­ÁLMÁN, I.A­SZLAVSZKY JÓZSEF ÉS J­ETHŐ GYULA TITKÁROK. KILENCZEDIK KÖTET: 89—100 FÜZET HARMINCZNÉGY, A SZÖVEG KÖZÉ NYOMATOTT FAMETSZETE ÁBRÁVAL.­­BUDAPEST, 1877. KHOR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA. JJB­­.ORG

Next