Természettudományi Közlöny 1880 (12. évfolyam, 125-136. füzet)

TERMESZETTUDO­MÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, SZERKESZTETTÉK : A K. M. TERMESZETTUDOMÁNYI T. 46, A SZÖVEG KÖZÉ NYOMATOTT FAMETSZETÜ ÁBRÁVAL ÉS 1 GRAFIKAI TÁBLÁVAL. ^ ^ZEG/1^ 1 BUDAPEST, 1880, KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA TIZENKETTEDIK KÖTE II) —136. FÜZET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék