Természettudományi Közlöny 1881 (13. évfolyam, 137-148. füzet)

SZERZŐK NÉVJEGYZ­ÉKE. NAGYOBB CZIKKEK. ALEXANDER BERNÁT. Kant mint természettudós. 336—347­ BABES VIKTOR. A betegség-okozó baktériumokról (8 ábrával). 233—244. BREHM A. A sivatag és a karavánok (1 képpel). Közli Paszlavszky József. ig—28. — Az afrikai őserdők életéről (4 képpel). Közli Paszlavszky József. 65—79. DEZSŐ BÉLA. A keletkezés történetéről (két közlemény, 4 ábrával). 321­—330. és 361—368. DUMAS J. B. Emlékbeszéd Regnault Viktor fölött. Közli Fényes Dezső. 305—312. EMERY. A forró éghajlat növényzete (5 képpel). 462—471. HANUSZ ISTVÁN. Alföldünk „magyar fá"-ja. 376­-381. HELLER ÁGOST. AZ idei nagy üstökösről (1881 k.). 4 ábrával. 331—336. HORVÁTH GÉZA. Védekezés a fillokszéra ellen és az amerikai szőlőfajok (két közlemény, négy ábrával). 140—159 és 193 — 205. HUXLEY TH. Tudomány és műveltség. Közli Öreg János 118—127. ISZLAY JÓZSEF. Fogazatbeli különbségek az emberi nem főtípusainál. 159—165. LENGYEL BÉLA. A sugárzóanyagról (6 ábrával). 113—118.—A „semmiről." 281—293. LESZNER REZSŐ. Csillagjóslás és az egészség. 165—172. LÓCZY LAJOS. A földrengésről (2 ábrával). 3—19. LUBROCK J. A természettudományok haladása az utolsó ötven év alatt (két közlemény). Közli Öreg János. 417—431 és 448—462. MANTEGAZZA. Egy híres állatszelidítő életéből. Közli Török Aurél. 213 — 222. PASZLAVSZKY JÓZSEF. A gubacsokról (27 ábrával). 401—416. RÁTH ARNOLD LAJOS. A szénsav és szerepe a természet háztartásában (4 ábrával. 368—376. RECLUS­E. Előszó „A Föld" magyar kiadásához. 1—2. RÓTH SAMU. AZ ó-ruzsini barlangok (2 ábrával). 49—65. RÓZSAHEGYI ALADÁR. A váltóláz okáról (1 ábrával). 441—448. SCHEIBER S. HENRIK. Magyarország lakóinak középtermetéről. 244- 251. STAUB MÓRICZ. Négy vándorló növény (3 ábrával). 206 — 213. SZTERÉNYI HUGÓ. A petróleumról (két közlemény, 2 ábrával). 252—262 és 294—305­ WARTHA VINCZE. A magyar borról (3 ábrával). 481—500. WEINER LÁSZLÓ. AZ üstökösökről (két kőnyomatú táblával). 97 —112. 1880-ban elhunyt természettudósok nekrológja. Közli Lengyel István. 501—509. APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. Balló Mátyás, Rein Károly, Bernáth József, Bod Lajos, Borbás Vincze, Darvas Móricz, Demeczky Gyula, Dezső Béla, Entz Géza, Fodor József, Frivaldszky János, Gruber Lajos, Hanusz István, Heller Ágost, Herman Ottó, Horváth Géza.

Next