Természettudományi Közlöny 1882 (14. évfolyam, 149-160. füzet)

TERMESZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, A K. M. TERMESZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. SZERKESZTETTÉK : SZILY KÁLMÁN, FODOR JÓZSEF ÉS PASZLAVSZKY J.­­ SZEGEDI TUD­ÓZSEF, TIZENNEGYEDIK KÖTE 149 — 106. FÜZET. 13UDAPEST, 1882. KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA. 67 ÁBRÁVAL. / -v.-./. -X if •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék