Természettudományi Közlöny 1894 (26. évfolyam, 293-304. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT, KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. SZILY KÁLMÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTÉK ENTZ GÉZA, PASZLAVSZKY JÓZSEF ÉS WARTHA VINCZE. HUSZONHATODIK KÖTET. 291—S°4- FÜZET ÉS XXVII -XXXI. PÓTFÜZET. 121 RAJZZAL. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VII., Erzsébet-körút 1. szám, I. emelet.) 1894. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULÓ , I­V. O ..v®z M

Next