Természettudományi Közlöny 1896 (28. évfolyam, 317-328. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. SZILY KÁLMÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK : 317—328. FÜZET ÉS XXXVI—XXXIX. PÓTFAU BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT (Budapest, VII., Erzsébet-körút I. szám, I. emelet.) 1896. HUSZONNYOLCZADIK KOTE 160 RAJZZAL.

Next