Természettudományi Közlöny 1897 (29. évfolyam, 329-340. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁsik KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. SZILY KÁLMÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. SZERKESZTETTÉK : CSOPEY LÁSZLÓ, ENTZ GÉZA, PASZLAVSZKY JÓZSEF ÉS WARTHA VINCZI SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM állatreituszelani Intézett­­l Xeneciára BUDAPEST, KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRS (Budapest, VII., Erzsébet-körút 1. szám, I. emeli 1897. HUSZONKILENCZEDIK K 196 RAJZZAL ÉS SZÍNES MŰL 329—340. FÜZET ÉS XT.—LXIV. PÓTFÜZET

Next