Természettudományi Közlöny 1903 (35. évfolyam, 401-412. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1869-BEN SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE : CSOPEY LÁSZLÓ ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. HARMINCZÖTÖDIK KÖTET. 401-412. FÜZET ÉS LXIX-LXXII. PÓTFÜZET. 211 RAJZZAL. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII, Eszterházy­ utcza 16. szám.) 1903.

Next