Természettudományi Közlöny 1905 (37. évfolyam, 77-80. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A­ TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE CSOPEY LÁSZLÓ ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. LXXVII—LXXX. PÓTFÜZET. 77 RAJZZAL. AZ 1905. ÉVI, XXXVII. KÖTETHEZ. BUDAPEST.

Next