Természettudományi Közlöny 1905 (37. évfolyam, 77-80. pótfüzet)

TARTALOMJEGYZÉK. NAGYOBB CZIKKEK. BOZÓKY ENDRE. AZ elektromos sugárzásokról (21 ábrával) 81. CSEMEZ JÓZSEF. A gravitáczió és kohézió okáról 32. — Az anyag szétszóródása (4 ábrával) 166. CSOPEY LÁSZLÓ. A tenger és róla való ismeretünk (Báró Richthofen F.-nak a berlini egyetemen 1904. évi augusztus 3-ikán tartott rektori beszédéből) 124. — Az úszás élettanából 134. FRANCK REZSŐ. AZ »állati lélek« (24 ábrával) 49. H. GABNAY FERENCZ. Afrika emlős állatvilágának származásáról 180. KOCH ANTAL. A Kárpátok szerkezete és alakulása 114. PREISZ HUGÓ. AZ ultramikroszkóp és látó eszközeink korlátolt működésének okai (Az 1905. évi januárius 18-iki egyetemes szakülésen tartott előadás. (7 ábrával) 1. PRINZ GYULA. A klima története (térképpel és 3 ábrával) 145. WITTMANN FERENCZ. Akusztikai kísérletek (14 ábrával) 19. KISEBB CZIKKEK. Csepey László, ifj. Csopey László, H. Gabnay Ferencz, Hegyfoky Kabos, Jávorka Sándor, Schilberszky Károly és Szekeres Kálmán­tól.

Next