Természettudományi Közlöny 1906 (38. évfolyam, 437-448. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1869-BEN SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE CSOPEY LÁSZLÓ, GORKA SÁNDOR, ILOSVAY LAJOS ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. HARMINCZNYOLCZADIK KÖTET. 437-448. FÜZET ÉS LXXXI—LXXXIV. PÓTFÜZET. 165 RAJZZAL. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIIL, Eszterházy-utcza 16. szám.) 1906. __

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék