Természettudományi Közlöny 1906 (38. évfolyam, 81-84. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE GORKA SÁNDOR ÉS ILOSVAY LAJOS. LXXXI—LXXXIV, PÓTFÜZET, 18 RAJZZAL. AZ 1906. ÉVI, XXXVIII. KÖTETHEZ. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. száza.) 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék