Természettudományi Közlöny 1907 (39. évfolyam, 449-460. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1869-BEN SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE GORKA SÁNDOR ÉS ILOSVAY LAJOS. HARMINCZKILENCZEDIK KÖTET. 449—460. FÜZET ÉS LXXXV—LXXXVII. PÓTFÜZET. 232 RAJZZAL. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1907.

Next