Természettudományi Közlöny 1907 (39. évfolyam, 85-88. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖD­ÉSÉVEL SZERK­ESZTETTE GORKA SÁNDOR ÉS ILOSVAY LAJOS. LXXXV—LXXXVIII. PÓTFÜZET. 56 RAJZZAL. AZ 1907. ÉVI, XXXIX. KÖTETHEZ. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék