Természettudományi Közlöny 1911 (43. évfolyam, 521-544. füzet)

GORKA SÁNDOR ÉS ILOSVAY LAJOS. NEGYVENHARMADIK KÖTET. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVONKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1869-BEN SZILY KÁLMÁN. LENGYEL BÉLA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE 521—544. FÜZET ÉS CI—CIV. PÓTFÜZET. 333 KÉPPEL. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1911.

Next