Természettudományi Közlöny 1916 (48. évfolyam, 641-664. füzet)

1916-01-01 – 01-15 / 641-642. füzet

TERMÉSZETTUDOMÁNYI Megjelenik minden hónap el-jén és 15-ikén, legalább és 2 nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal , időn­ként szövegközi rajzok­kal illusztrálva. KÖZLÖNY. HAVONKÉNT KÉTSZER MEGJE­LENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. E folyóiratot a társulat tagjai az érdij fejében kapják ; nem tagok ré­szére a Pótfüzetekkel együtt előfizetési ára 12 korona. XLVIII. KÖTET. 1916 JANUARIUS J —JANUARIUS J5. 641—642. FŰZET. A táplálkozásreformok és a háború. A táplálékszükséglet megállapítása czéljából végzett élettani vizs­gálatok eredménye abban foglalható össze, hogy a 70 kg súlyú felnőtt embernek, ki számbavehető testi munkát nem végez, annyi táplálékot kell naponta szervezetében feldolgoznia, a­mennyinek hőtermelése testünkben mintegy 2500 hőegység (kalória).­ Ebből a 2500 hőegység­ből körülbelül 400 hőegységnek fehérje elégéséből kell származnia, s ezt 100 g fehérje képes szolgáltatni, a többi 2100 hőegység pl. 50 g zsír és 400 g szénhidrát­ együttes elégéséből fejlődhetik. Ugyanis egy gramm fehérje vagy szénhidrát égéshője szervezetünkben 41, egy gramm zsíré pedig 9­3 hőegység. Az összes termelt meleg tehát : 100 gramm fehérje X 4-1 = 410 hőegység, 400 „ szénhidrát X 4*1 ... = 1640 50 „ zsír X 9-3 = 465 Összesen ... 2515 hőegység, vagyis kereken 2500 hőegység. Ha a szénhidrátok mennyisége a táplálékban kevesebb 400 g-nál, akkor a zsír mennyiségét természetesen annyira kell emelnünk, hogy az­­összes égésmeleg azért elérje a 2500 hőegységet. Nők táplálékszükség­lete hasonló testsúly mellett 10—15%-kal kisebb. Ha a felnőtt ember testsúlya 70 kg-nál nagyobb vagy kisebb, akkor a táplálékszükséglet bizonyos határig a testsúly arányában nő vagy csökken. Naponta 8—9 órás, de nem megerőltető testi munkát végező egyén 24 órai táplálék­szükségletét körülbelül 3000 hőegységre becsülhetjük. A fehérjemennyi­séget nem kell nagyobbra szabnunk, mert a munkavégzés, ha nem ki­merítő és ha a nitrogéntől mentes égésanyagok (szénhidrátok, zsírok) kellő mennyiségben állnak rendelkezésre, a fehérjeelégést nem fokozza. Tehát a 100g fehérjéhez még pl. 500 gramm szénhidrátot és 60 gramm zsírt adhatunk, mely anyagok összes égésmelege 3000 hőegységnyi, mert: hm­­ " "1­ ­ V. ö. FARKAS GÉZA, AZ ember táplálékszükséglete. Természettudományi Köz­löny, 1914. évf., 46. köt., 441. lap. 2 Szénhidrátok néven a keményítő- és czukorféléket foglaljuk össze. Természettudományi Közlöny, XLVIII. kötet, 1916. ^ 1 l/f . Lelt. nap­­ . 1. sz.:.. ..csoport

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék