Természettudományi Közlöny 1916 (48. évfolyam, 121-124. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1888-BAN SZILY KÁLMÁN. ILOSVAY LAJOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE GORKA SÁNDOR. CXXI—CXXIV. PÓTFÜZET. 76 KÉPPEL ÉS 3 GRAFIKONNAL. AZ 1916. ÉVI, XLVIII. KÖTETHEZ. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy­ utcza 16. szám.) 1916.

Next