Természettudományi Közlöny 1917 (49. évfolyam, 125-128. pótfüzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1888-BAN SZILY KÁLMÁN. ILOSVAY LAJOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE GORKA SÁNDOR. CXXV—CXXVIII. PÓTFÜZET, 112 KÉPPEL. AZ 1917. ÉVI, XLIX. KÖTETHEZ. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy­ utcza 16. szám.) 1917.

Next