Természettudományi Közlöny 1919 (51. évfolyam, 721-726. füzet, a Tanácsköztársaság ideje alatt megjelent számok)

1919-05-01 / 721. füzet

LI. KÖTET. 1919. MÁJUS I. 721. FÜZET. T­ERMÉSZETTUDOMÁNYI Megjelenik minden hónap l-jén és 15-ikén, legalább is 2 nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal, időn­ként szövegközi rajzok­kal illusztrálva. KÖZLÖNY. HAVONKÉNT KÉTSZER MEG­JELENŐ ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT. E folyóiratot a társulat tagjai az évdíj fejében kapják; nem tagok ré­szére a Pótfüzetekkel együtt előfizetési ára 30 korona. Kerratszettudományi Közlöny, LI. kötet, 1919.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék