Természettudományi Közlöny 1928 (60. évfolyam, 851-874. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY HAVONKINT KÉTSZER MEGJELENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1869.-BEN SZILY KÁLMÁN. DR. ILO­SV­AY LAJOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE DR. GOMBOCZI ENDRE ÉS DR. SZABÓ.PATAY JÓZSEF. HATVANADIK KÖTET 851—874 FÜZET ÉS CIXIX—CLXXII. PÓTFÜZET 372 SZÖVEGKÉPPEL, 4 ARCKÉPPEL. BUDAPEST KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (BUDAPEST, VIII., ESZTERHÁZYI UTCA 16. SZÁM.) 1928.

Next