Tiszatáj, 2014 (68. évfolyam, 1-12. szám

2014 / 5. szám - Baranyai Zsolt: Jókai és Jókai

?? 142 tiszatáj BARANYAI ZSOLT Jókai & Jókai Biztos kézzel nyúl az olvasó egy olyan könyvhöz, amelynek címe pontosan megjelöli tárgyát. Ha viszont a címben dupli­­kációt talál, elbizonytalanodik: kiről, miről is szól a kézbe vett kötet. Ám a kettőzés alakzata kihívás, mielőtt az elvárá­sainak megfelelő téma tanulmányozásához fogna, latolgatni kezdi a címet, mert talányos ez a cím: Jókai és Jókai. Vagyis Jókai és megint csak Jókai, mert hogy nem csak egyféle Jókai van. Másrészt azt is jelentheti, hogy Jókaiból sosem elég. Igaz, ahány olvasó, annyi Jókai-kép, s az is igaz, hogy egyeseknek Jókai kevés, másoknak meg a sok sem elegendő belőle. Ha Jókaira vonatkoztatjuk parafrazálva Belinszkij Anyegin-bírá­latának elhíresült szavait, miszerint az Anyegin az orosz élet enciklopédiája, akkor azt is mondhatjuk, Jókai a magyar élet enciklopédiája. Belátható, a Jókai-jelenség és Jókai-életmű az újraértelmezések végtelen lehetőségét kínálja, sőt, kívánja. A Jókai & Jókai a számos lehetséges Jókai-képből­­ és Jó­­kai-olvasatból­­ szeretné a ma legkorszerűbbnek tekinthetőt felmutatni. Ez a könyv, felépítését tekintve duplex ikon, két részre tagolt, amely kétféle közelítésben foglalkozik az íróval és művészetével. Az első rész (Jókai-kontextusok) a Jókai szö­vegek elsődleges kontextusával, a művek megjelenésének mediális közegével foglalkozik, a második (Jókai-exegézisek), címének megfelelően, néhány, a nemzeti kánon diskurzusába beépült Jókai-mű új ráolvasásával gazdagítja a már eddig is hatalmas, bár, mint a kötet egyik szerzője, Vaderna Gábor megjegyzi, korántsem megbízható, állandó innovációra szo­ruló Jókai-filológiát. Ebből a szempontból a kötet majd mind­egyik tanulmánya (különösen pl. Hansági Ágnesé, Újvári Hedvigé, Keszeg Annáé vagy Szilágyi Mártoné) számtalan nóvummal gazdagítja a Jókai-filológiát, de nem szabad meg­feledkezni arról, hogy az eddigi legnagyobb szabású magyar kritikai kiadásban, a Jókaiéban felhalmozott hatalmas anyag nélkül (amely természetszerűleg újból és újból korrekcióra szorul), ez a kötet sem jelenthetne érdemi továbblépést e te­rületen. A Hansági Ágnes és Hermann Zoltán által szerkesztett kö­tet immár a második abban a sorban, amellyel a Károli Gás- L’ Harmattan Kiadó- Károli Könyvek Budapest, 2013 290 oldal, 3000 Ft

Next