Magyarország tiszti cím- és névtára - 5. évfolyam, 1886.

MAGYARORSZÁG TISZTI­­ZIM- ÉS NÉVTÁRA. 1886. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Minister úr rendeletéből­­ kiadja AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISTIKAI HIVATAL. BUDAPEST 1886. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék