Magyarország tiszti cím- és névtára - 6. évfolyam, 1887.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZiffl- ÉS NÉVTÁRA, 1887. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. Minister úr rendeletéből kiadja AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISTIKAI HIVATAL. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék