Magyarország tiszti cím- és névtára - 7. évfolyam, 1888.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZIM- ÉS NÉVTÁRA. 1888. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. Minister úr rendeletéből kiadja AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISTIKAI HIVATAL VII. kiadás. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG. 1888. BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék