Magyarország tiszti cím- és névtára - 8. évfolyam, 1889.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA. 1889. A nagyméltóságú földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Minister úr rendeletéből kiadja AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISTIKAI HIVATAL. Till. kiadás. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék