Magyarország tiszti cím- és névtára - 11. évfolyam, 1892.

h­en MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- és NÉVTÁRA. 1892. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL. XI. évfolyam. Ára 5 forint p. é. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék