Magyarország tiszti cím- és névtára - 12. évfolyam, 1893.

MAGYÁR, ORSZÁG TISZTI CZÍÍJ- ÉS NÉVTÁRA. 1893. SZERKESZTI ÉS KIADJA A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL XII. évfolyam­ ­ra 5 forint p. o. BUDAPEST FESTI KÖNYVNYOMD­A-RÉSZ­VÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék