Magyarország tiszti cím- és névtára - 13. évfolyam, 1894.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA. 1894. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL XIII. évfolyam. Ára 5 forint p. é. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék