Magyarország tiszti cím- és névtára - 29. évfolyam, 1910.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA XXIX. ÉVFOLYAM. A. M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 12 korona. BUDAPEST: PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG, 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék