Magyarország tiszti cím- és névtára - 38. évfolyam, 1927.

Vjjí ' f) . MAGYARORSZÁG TISZTI CÍM- ÉS NÉVTÁRA XXXVIII. ÉVFOLYAM. 1927. SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 20 pengő. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1927.

Next