Magyarország tiszti cím- és névtára - 38. évfolyam, 1927.

M. kir. belügyminisztérium

Celldömölk: Lóránth Gyula, Dezső Lajos, Leitner Tiva­dar . Jánosháza: Eg­ressy Ferenc. Körjegyzőségek és jegyzők : Alsóság (Izsákfa): Bayer Géza, Bíró Kálmán. Boba (Kemenespálfa, Nemes­kocs): Tompa László, Tóth Kálmán. Celldömölkvidéki körr., székh.: Celldömölk (Kemenes­mihályfa, Kemenessömjén, Tokorcs): Rákosi Jenő, Ber­kes János. Egyházashetye (Kemenes­kápolna, Kisköcsk, Nagy­köcsk) : Andalits Lajos. Egyházaskesző (Kemenes­szentpéter, Várkesző): Schul­ze Károly, Kövess Endre. Jánosháza vidéki kört., székh. Jánosháza (Karakó, Keléd, Nemeskereszt­úr) : Si­mon Ferenc, Horváth József. Kemenes ma­gasi (Szer­gény): Horváth I. Pál. K­i­s­s­o­in­­­­y­ó (Borgáta, Duka): Tóth Lajos, Lendvai Gyula. 31 agyargen­es (Kemenes-hőgyész) : Tompa Károly, Háry Lajos. Nagysimonyi (Alsómesteri, Felsőmesteri): Szabó István, Bálint Károly. Ostffyasszonyfa (Csön­ge) : Fesler József, Fehér Ernő. P­á­p­o­c (Kenyeri, Rábakecskéd): Petrovits József, Benkő Gyula. V­ö­n­ö­c­k (Kemenesszent­már­ton, Mersevát): Nagy Lajos, Kováts Károly. Körmend-németújvári járás. (Körmend.) Főszolgabíró : Tulok Lajos dr. Szolgabírák : Gerlits Elek, tb. fé­szbíró: Szluha Dénes dr. Irodafőtiszt: Góczán Gyula. Irodatiszt: Brenner József. Járásorvos : Hutiray Andor dr. Úrbiztos: Pados Gyula. Községi jegyzőség és jegyző: Körmend, Tóth István, Pász­thory József, Szemes Károly, Kerecsényi József, Herceg Ede, Fülöp József. Körjegyzőségek és jegyzők: Egyházasrádóc (Kissáros­lak, Nemeshollós, Rádóc­újfalu, Rempehollós) : Czot­ter István, Bárány János. Felső raarác (Hegyhátszent­márton, Ivánc, Viszák): Horváth Lajos. Horvátnádalja (Felső­berkifalu, Kemesmál, Ma­gyarnádalja) : ifj. Bock La­jos, Leyrer Károly. K­i­s­k­ö­l­k­e­d (Harasztifalu, Nagykölked, Pusztarádóc) : László Lajos, ifj. László Lajos. Molnaszecsőd (Egyházas­hollós, Egyházasszecsőd, Hidashollós, Németszecsőd) : Herlinger Rezső, Gombos József. N­á­d­a­s­d (Daraboshegy, Ha­logy, Hegyháthodász, Hegy­hátsál, Katafa) : Dominko­vics Miklós, Mihályi Béla, László Ede. N­­a­gy csákány (Rába­doroszló, Taródfa) : Janzsó Kálmán, Maurer Alfonz. Nagyrákos (Ispánk, Kis­rákos, Pankasz, Szatta) : Gömbös Sándor. Őrimagyarósd (Felső­jánosfa, Hegy­hátszent­jakab, Szaknyér, Szőce): Berner Ferenc, Seper Imre. Pinkamindszent (Vasalja): Szombathelyi Zoltán, Rigó Ferenc. Szarvaskend (Döbörhegy, Döröske, Halastó, Nagy­mizdó) : Bock Lajos, Mu­rányi Sándor. Kőszeg-felsőőri járás. (Kőszeg.) Főszolgabíró: Horváth Andor. Beosztott főszolgabíró: Lauringer István. Irodatiszt: Radványi Lajos. Járásorvos : Lauringer János dr. tb. vm. főorvos. Útbiztos : Vilics István. Községi jegyzőség és jegyző: B­o­z­s­o­k , Tomasovics Jenő. Körjegyzőségek és jegyzők: Kőszegszerdahely (Cák, Kőszegdoroszló, Velem) , Kiss Jenő. N­a­g­y­c­s­ö­m­ö­t­e (Kiscsömöte, Kispöse, Ludad, Lukácsháza, Nagypöse, Seregélyháza) : Jankó György, Nuschy József Nagygencs (Gyöngyösapáti, Perenye) : Holló Emil. Nemescsó (Kőszegpaty, Pusztacsó, Tömörd) : Zsig­mond Ernő. Sárvári járás. (Sárvár.) Főszolgabíró: Polczer Dezső dr. Szolgabírák : Krenner István dr. tb. fészbíró: Abaffy Ferenc. Irodatiszt: Kiss János. Irodasegédtiszt : Marton Gyula. Járásorvos : Kántor E. Ödön dr. Úrbiztos : Merksz János. Községi jegyzőségek és jegyzők: K­á­­­d : Szent-Királyi Kálmán . Sárvár: Kecskeméthy Ist­ván, Góczán Imre, Öllős An­tal, Horváth József, Budai László . Terestyén­j­á­k­f­a : Bodó Lajos. Körjegyzőségek­­és jegyzők: Felsőpaty (Alsópaty, Rába­bogyoszló, Rábakövesd) , Fülöp Lajos, Babos Lajos. G­é­r­c­e (Vásárosmiske): Velan­csics Pál. Hegyfalu (Ivánegerszeg, Ke­ményegerszeg, Zsédeny) : Szerdahelyi László, Osskó írnok. Hosszúpereszteg (Bö­göte, Vashosszúfalu) : Kiss Kálmán, Zsigmond Károly. Ikervár (Balozsamegyes, Rá­bakovácsi) : ifj. Hessky Béla, Süle Ferenc, Holrapfel Ru­dolf. Nyőgér (Beje, Hegyhátgyer­tyános, Sótony) : Günther Olivér, Poós Lajos. Ö­­­b­ő (Alsószeleste, Pósfa) : Ki­rály József, Berdál Géza. P­e­c­s­­ (Bögöt, Kenéz, Megye­hid, Porpác) : Németh Ferenc Répcelak (Csánig, Nick) : Keller Pál, Tömböly Kálmán. Répceszentgyörgy (Fel­sőszeleste, Gór) : Márkus Aladár, Mező István. Sárvárvidéki kört., székh. : Sár­vár (Csénye, Kissitke,Nagy­sitke, Rábasömjén): Schna­bel Ferenc, Wiezner Zoltán. Uraiújfalu (Szentivánfa, Vámoscsalád): Kiss Imre, Takács István. Szentgotthárd—muraszombati járás. (Szentgotthárd.) Főszolgabíró: Kiss Elemér dr. Beosztott főszolgabíró: Horváth Pál. Szolgabíró: Olajos József dr. Irodasegédtiszt­: Csuba István. Járásorvos : Székely Ernő dr. Úrbiztosok: Komondi István, Szabó Gyula. Községi jegyzőség és jegyző : Szentgotthárd, Sokoray Elek, Káply Elemér, Ku­lics István. Körjegyzőségek és jegyzők : A­p­át­istvánfalva (Orfalu, Permise, Új­balázsfalva): Szukics Károly. Csörötnek (Kondorfa, Rá­bagyarmat) : Lasztókay An­dor, Gömbös Imre. Felsőszölnök (Felsőszöl­nök, Ritkaháza) : Koltay Pál. K­e­r­c­a (Dávidháza, Kotor­­mány, Őrbajánháza, Senye­háza, Szomoróc): Nagy Sán­dor, Darvas Oszkár. M­a­g­y­a­r­s­z­o­m­­b­a­t­f­a (Gö­dörháza, Velemér): Fülöp János, Nikischer Jenő dr. Őriszentpéter (Kerkás­kápolna, Szalafő): Vértes Sándor, Hada János.­­Rábafüzes (Felsőrönök, Ja­kabháza) : Drobnicza Nán­dor, Rehling Ferenc. Rábakethely (Farkasfa, Háromház, Magyarlak, Rá­bakisfalud,­ Talapatka, Zsi­da ): Hegedűs János, Or­szágh Gyula. Rábatótfalusi kört., székh. : Alsószölnök (Alsószöl­nök, Szakonyfalu): Wehofsits József, Kleiber Lajos. Vasszent­mihály (Alsó­rönök, Gasztony, Nem­es­medves, Rátót): Czvelik Jó­zsef, Horváth Imre. Szombathelyi járás. (Szombathely.) Főszolgabíró: Sinkovich Elek. Szolgabírák : Hertelendy Kálmán, tb. főszbíró: O­rbán Tibor dr. Járásorvos: Matics Jenő dr. Irodatiszt: Gáspár József. Irodasegédtiszt: Gróf József. Úrbiztos: Kiss Jenő. Községi jegyzőségek és jegyzők: J.­á­k : Szakonyi Győző, Koller Gyula; Nárai: Pungor Ferenc ; Szentpéterf­a: Osvald Zsigmond ; V­é­p : (Bárdos, Bozzai) : Fábián Jenő, Pner József. Körjegyzőségek és jegyzők: Acsád (Alsószilvágy, Felső­szilvágy, Meszlen) : Szálkai Zoltán, Lőrincz Ernő. Felsőcsatár (Alsócsatár, Kisnarda, Nagynarda): Sza­konyi Kálmán, Kamondy Ferenc. Kisunyom (Balogfa, Nagy­unyom, Sorokújfalu) : Tóth József, Hafner Ferenc. Nemesbőd (Vassurány, Vát, Zanat): Táncsics Lajos, Kirn­bauer György. Pornóapáti (Horvátlövő, Magyarkeresztes, Németke­resztes) : Arth Henrik. S­ö­p­­­e (Asszonyfalva, Köves­kúti , Császár Győző. Szombathely vidéki körr., székh.: Szo­m­­b­a­t­h­e­l­y (Gyön­gyöshermán, Gyöngyösszől­lős, Herény, Kámon, Perint): Simon József. Táplánfa (Dömötöri, Gyön­gyösszentkereszt, Szentki­rály, Zarkaháza): Máthé Jó­zsef. Kondics József. Torony (Bucsu, Dozmat, Olad, Ondód, Sé, Torony): Hergovits Imre, Eberhard András. Vasszécseny (Csempesz­kopács, Kajd, Lipárt, Tana) : Baráth János. Vasvári járás. (Vasvár.) Főszolgabíró: Tulok József dr. Szolgabíró: Döbrentei Antal, tb. főszbíró. Irodafőtiszt: Tóbiás Ferenc. Irodatiszt: László Elek. Járásorvos : Csejthey Lajos dr. Útbiztos : Maurer István. Községi jegyzőségek és jegyzők : Rábahidvég, Boldizsár Pé­ter . Vasvár (Kismákfa, Nagymákfa) , Tretter Győző, Kiss Gyula, Langhammer Jenő. Körjegyzőségek és jegyzők : Baltavár. (Hegyhátkisbér, Mikosszéplak, Nagytilaj) : Tóth Gábor, Fleck Károly. Csehi­mindszent (Csehi, Csipkerek) : Márkus István, Desits Rezső. Egervár (Déneslak (önálló adóügyi jegyzőséggel) Gősfa, Vasboldogasszony) : Székely József, Oswald Elek. Felsőoszkói kört. székk. : A­­­s­ó­oszkó (Alsóoszkó, Kozma­fa, Olaszka, Pácsony) : Mol­nár László, Berrár Lajos. Gerse (Karátföld, Sárfimizdó, Telekes) : Kiss István, Hor­váth Gyula. G­y­ő­r­v­á­r (Andrásfa, Hegy­hátszentpéter, Petőmihály­fa) : Tegyey János, Bence Já­nos. K­á­ni (Alsóújlak, Egervölgy, Szemenye): Németh Károly, Schuch Mihály. Rába molnári (Rábapüs­pöki, Rábaszenttamás): Sely Gyula, Halász Dénes. R­u­m (Gutaháza, Rábatőttős, Zsenge) : ifj. Fülöp Lajos, Magassy Sándor. Sorkikisfalud (Geregye, Gyánó, Nemeskolta, Sorki­kápolna, Sorkipolány, Sor­kitótfalu (önálló adóügyi jegyzőséggel). Szentléránt) : Németh János, Jeney István, Kántor Lajos. Kőszeg r. t. város. Polgármester : Jambrits Lajos. Tiszti ügyész: Stur Lajos dr. Adóügyi tanácsos : Nagy-Ebeling Miklós dr. Főjegyző és anyakönyvvezető: Ja­gits Imre. Aljegyző és árvaszéki előadó: Fuchs Endre dr. Számvevő: Szovják Ödön. Pénztárnok: —. Ellenőr: Szuklicz András. Közgyám : — Tiszti orvos : Paller József dr. Erdőmester: Mészáros Antal. Főmérnök: Seybold Rezső. Közig. iktató és kiadó: Wölfel Kálmán. Adótiszt: Fekete Károly. Számtiszt: Szuklicz András. Végrehajtó: Schedl Márton. Városgazda : Maitz Sándor. írnok : Lepold Ernő. Állatorvos : Pogány Aladár. Szombathely r. t. város. Polgármester: Kiskos István, korm. főtan. Tanácsnokok: Ujváry Ede dr., polgármester hely. Horváth György dr. Grabler Győző. Műszaki tanácsnok : Niessner Ala­dár.

Next