Magyarország tiszti cím- és névtára - 45. évfolyam, 1937.

A magyar országgyűlés képviselőháza

12. Heves vm. 1. Egri ker.: Petro Kálmán, VII., Metropole- szálló 2. Gyöngyösi ker.: Temesváry­ Imre, IV., Ferenc József-rak-­­ part 26. 3. Hatvani ker.: Szinyei-Merse Jenő, V., Nádor­ u. 6. 4. Hevesi ker.: Plósz István, II., Zsigmond­ u. 64 -66. 5. Kápolnai ker.: Soltész János,­­ VIII., József­ körút 23. 6. Pásztói ker.: Ivády Béla, II., Fillér­ u. 33. 7. Pétervásári ker.: Beniczky Elemér, VIII., Pannonia-szálló 1. Tiszafüredi ker.: vitéz Bobory György, Tiszafüred. 13. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 1. Abádszalóki ker.: Lossonczy István, VIII., Pannonia-szálló 2. Jákóhalmi ker.: Jenes András, V., Akadémia-u. 16. 3. Jászapáti ker.: Hegedűs Kál­mán, EL, Pasaréti-út 31. 4. Jászberényi ker.: Antal István, I., Döbrentei-u. 2­4. 5. Jászladányi ker.: Lázár Imre, VII., Damjanich-u. 3. 6. Karcagi ker.: vitéz Kenyeres János, XIV., Stefánia-út 18. 7. Kunhegyesi ker.: vitéz Hellen­bach Gottfried br., IV., Hun­gária-szálló 8. Kunszentmártoni ker.: Mezey Lajos, V., Vilmos császár-út 25. 9. Mezőtúri ker.: Urbán Gáspár br., IV . Váci-u. 67. 10. Szolnoki ker.: Kenéz Béla, I., Váralja­ u. 4. 11. Tiszaföld­vári ker. Erődi-Harrach Tihamér, VIII., Re­viczky­ u. 4/c. 12. Törökszentmiklósi ker.: Brandt Vilmos, XIV., Thö­köly­ út 68. 14. Komárom és Esztergom k. e. e. vm. 1. Nagyigm­ándi ker.: Cseh-Szom­bathy László, IX., Boráros­tér 3. 2. Tatai ker.: Fellner Pál, VI., Benczúr­ u. 11. 3. Tatabányai ker.: Surgoth Gyula, VII., Bethlen Gábor­u­. 29. 4. Komáromi ker.: Zsindely Fe­renc, II., Fő-u. 23. 5. Dorogi ker.: Knob Sándor, III., Berkenye­ u. 13—15. 6. Esztergomi ker.: Emszt Sán­dor, IV., Prohászka Ottokár­ 15. Nógrád és Hont k. e. e. vm. 1. Balassagyarmati ker.: Tahy László, XI., Nagyboldogasz­szony-útja 17. 2. Rétsági ker.: Almásy Imre gr., IV., Veres Pálné­ u. 10. 3. Salgótarjáni ker.: Veres Zoltán, II., Apród-u. 5. 4. Szécsényi ker.: vitéz Mikolay József, IV., Apponyi-tér 1. 5. Sziráki ker.: Sztranyavszky Sándor, XI., Nagyboldogasz­szony-útja 60. 6. Ipolysági ker. (Drégelypalánk): Zichy János gr.. IV., Szép­u. 6. 7. Ipolyszalkai ker. (Nagymaros): 16. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 24. 1. Abonyi ker.: Berg Miksa br., IV., Ferenc József-rakpart 18. I 2. Alberti ker.: vitéz Marton Béla, I., Úri­ u. 31. 3. Alsódabasi ker.: Dinnyés La­jos, VIII., Szentkirályi­ u. 38. , 4. Aszódi ker.: Sárkány Ernő, Aszód 1 5. Biai ker.: Temple Rezső, XI., Diószegi­ út 53, 6. Budapestkörnyéki választó-­­ kerület (Újpest)­ , I. A nemzeti egység pártja részéről:­­ Képviselők: Csik József, Újpest, Szent István-tér 13. Koczonádi Szabó Imre, Újpest, Széchenyi­ u. 8.­­ Pótképviselők: vitéz Szűcs János Gyökössy Endre Reznicsek Imre P. Vargha Vince II. A keresztény gazdasági és szociális párt részéről : Képviselő: Tobler János, XIV., Nürnberg­ u. 30. Pótképviselők: Éberhardt János Koffinger Ferenc Bugledits Rezső Kiss István III. A szociáldemokrata párt részéről : Képviselők: Propper Sándor. IX., Mester­ u. 33.­­ Pótképviselők: Szeder Ferenc Bárdos Ferenc Szakasits Árpád Reder György Dávid János IV. Polgári Szabadság Pártja. (független nemzeti demokrata párt) részéről: Képviselő:Fábián Béla,V., Szabad­ság-tér 15. Pótképviselők: Tessik Pál Adorján Márton Böcskey Kálmán Donáth István 7. Ceglédi ker.: Mikecz Ödön, II., Vérhalom­ u. 38. 8. Dunavecsei ker.: Törley Bá­lint, VIII., Sándor­ u. 16. 9. Gödöllői ker.: Endre Zsig­mond, IV., Múzeum-körút 7. 10. Gyömrői ker.: Meskó Rudolf, VIII., Trefort-u. 4. 11. Kalocsai ker.: vitéz Galánthay-Glock Tivadar, XI., Vak Bottyán-u. 6. 12. Kiskőrösi ker.: Mózes Sándor, Kiskőrös 13. Kiskunfélegyházi ker.: Hor­­­váth Zoltán, V., Honvéd-u. 22. 14. Kiskunhalasi ker.: Teleki Mi­hály gr., IV., Szervita-tér 10. 15. Kiskunmajsai ker.: vitéz Pintér József, VII., Rottenbiller-u.­­ 20—22. 16. Kunszetmiklósi ker.: Kele­men Kornél, VIII., Bérko­­csis­ u. 41. 17. Lajosm­izsei ker.: Mizsey György, Lajosmizse. 18. Monori ker.: Máriássy Mi­hály, Gomba 19. Nagykátai ker.: Matolcsy Má­tyás, IX., Lónyay­ u. 17.­­ 20. Nagykőrösi ker.: Milotay Ist­ván, VI., Benczúr-u. 44. 21. Pilisvörösvári ker.: Baross Endre, IX., Üllői­ út 25. , 22. Pomázi ker.: Ember Sándor, IV., Aranykéz-u. 2.­­ 23. Ráckevei ker.: Mocsáry Dá­niel, Szentivánpuszta, u. p. Dömsöd Soroksári ker.: Krüger Aladár,­­ VI., Jósika-u. 12. Szabadszállási ker.: Váry Al­bert, V., Vilmos-császár-út 78.­­ Törökbálinti ker.: Marastoni­ László, XI., Irinyi János-u.­­ 14. Turai ker.: Csoór Lajos, VIII.­­ Gyulai Pál-u. 14. Váci ker.: Kornis Gyula, II., Balogh Ádám­ u. 21. 17. Somogy vm. Barcsi ker.: Mayer János, XIV., Thököly-út 66. Csurgói ker.: Bárczay Ferenc IV., Astoria-szálló Igali ker.: Bánó Iván, I., Mészáros­ u. 28. Kaposmérői ker.: vitéz Csi­csery-Rónay István, IV., Szép-u. 5. Kaposvári ker.: Bornemisza Géza, I., Naphegy­ u. 21. Lengyeltóti ker.: Gaal Olivér, Balatonboglár Marcali ker.: Strausz István, VI., Andrássy­ út 21. Nagyatádi ker.: Szetsey Ist­ván, XIV., Izsó­ u. 8. Nagybajomi ker.: vitéz Ba­logh Gábor, XI., Mányoki­út 14. Szigetvári ker.: Festetics Do­monkos gr., IV., Carlton-szálló Tabi ker.: Hertelendy Miklós, XIV., Nürnberg-u. 32. 18. Sopron vm. Csepregi ker.: Flandorffer Ig­nác, IV., Eskü-tér 1. Csornai ker.: vitéz Somogy­váry Gyula, II., Lánchid-u. 23. Kapuvári ker.: Rakovszky Tibor, IX., Ráday-u. 9. Lövői ker.: Horváth Ferenc, V., Sas-u. 4. Sopronkörnyéki ker. (Nagy­cenk), vitéz Kő József, VII., Rákóczi-út 32. 19. Szabolcs és Ung k. e. e. vm. Gávai ker.: Illés József, IV., Ferenc József-rakópart 13.15. Kemecsei ker.: Kállay Miklós, VIII., Horánszky-u. 12. Kisvárdai ker.: Szentpály László, XI., Serleg-u. 10/b.­­ Nagykállói ker.: Gergelyffy András, VI., Andrássy-út 21. Nyírbátori ker.: Nánássy Imre, Nyíregyháza Nyíregyházi ker.: Éber Antal,­­ II., Vérhalom-u. 12. Tiszalöki ker.: Vay Miklós br., I., Dísz-tér 11. , Nagykaposi ker. (Záhony): Makkai János, XI., Nagy­boldogasszony­ útja 6. 20. Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vm. . Beregszászi ker. (Tarpa): Kon­koly Thege Kálmán, IV., Apponyi-tér 1. . Csengeri ker.: vitéz Mecsér András, IV., Petőfi Sándor­u. 14. . Fehérgyarmati ker.: Kölcsey István, IV., Szerb­ u. 2. . Mátészalkai ker.: Péchy László, VII., Rákóczi-út 8/a. . Mezőkaszonyi ker. (Vásáros­namény): Tom­csányi Vilmos Pál, X., Rezső-tér 12. . Nagykárolyi ker. (Penészlek): vitéz Ujfalussy Gábor, XIV., Stefánia-út 29. 21. Tolna vm. , Bonyhádi ker.: Pekár Gyula, VIII., Rökk Szilárd­ u. 32. 22. Vas vm. 1. Celldömölki ker.: szentmártoni Radó Lajos, IV., Hungária­szálló Körmendi ker. : Sigray Antal gr., I., Úri-u. 60. 3. Kőszegi ker.: Németh Imre, IV., Váci-u. 36. 4. őriszentpéter-németújvári ker. (Őriszent­péter): Grecsák Richárd, II., Barsi-u. 5. 5. Sárvári ker.: Huszár Mihály, IV., Erzsébet királyné-szálló 6. Szentgotthárdi ker.: Takách-Tolvay József gr., II., Vitéz­u. 2. 7. Szombathelyi ker.: 1-8. Vasvári ker.: vitéz Roszner István br., IV., Kossuth Lajos­ 23. Veszprém vm. 1. Devecseri ker.: Schandl Ká­roly, XI., Kelenhegyi­ út 16/b. 2. Enyingi ker.: Festetics Sándor, gr., V., Zrinyi­ u. 10. 3. N­agyvázsonyi ker.: Nirnsee Pál, IV., Semmelweis­ u. 2. 4. Pápai ker.: Sulyok Dezső, IV., Hungária-szálló 5. Ugodi ker.: Kolossváry László, VI., Andrássy­ út 83. 6. Veszprémi ker.: vitéz Benárd Ágost, XI., Horthy Miklós­út 64/a. 7. Zirci ker.: Holitscher Károly, IV., Carlton-szálló. 24. Zala vm. 1. Alsólendvai ker. (Lenti) : vitéz Biró György, II., Hu­nyadi János­ út 23/b. 2. Balatonfüredi ker.: Darányi Kálmán, I., Miniszterelnökség. 3. Keszthelyi ker.: Meizler Ká­roly, IV., Veres Pálné­ u. 9. 4. Kiskomáromi ker.: Drozdy Győző, XIV., Pálma­ u. 8. 5. Letenyei ker.: Nagy István, I., Vérm­ező­ út 16. 6. Nagykanizsai ker.: Bethlen István gr., VIII., Eszterházy­u. 25. Pacsai ker.: Huszovszky La­jos, V., Pannonia­ u. 30. 8. Tapolcai ker.: Esterházy Mó­ric gr., I. Bécsikapu-tér 8. 9. Zalabaksai ker.: Némethy Vilmos, IV., Egyetem-u. 1. 10. Zalaegerszegi ker.: vitéz ár­vátfalvi Nagy István, II. Zsigmond-u. 12. 11. Zalaszentgróti ker.: Gyömö­rey Sándor, VII., Károly király-út 3/c. 25. Zemplén vm. 1. Királyhelmeci ker. (Cigánd): Láng Boldizsár br., IV., Vigadó-tér 3. 2. Megy­aszói ker.: Törs Tibor, IX., Üllői­ út 11. 3. Sárospataki ker.: Rátz Kál­mán, VII., Csányi­ u. 3. 4. Sátoraljaújhelyi ker.: Baross Gábor, V., Szabadság-tér 11. 5. Tokaji ker.: Széchenyi György gr., Kálóz 11. 2. Dombóvári ker.: Rajniss Fe­renc, IV., Kecskeméti­ u. 7. 3. Gyönki ker.: Pesthy Pál V., Géza-u. 2. 4. Paksi ker.: Petainek József, II., Batthyány-u. 26. 5. Szekszárdi ker.: Dulin Jenő, XI., Kende-u. 6. 6. Tamási ker.: vitéz Makray Lajos, IV., Apponyi-tér 1. 7. Tolnai ker.: Klein Antal, XI., Szent Imre herceg-útja 66. 28.

Next