Tolnai Világlapja, 1902. január-december (2. évfolyam, 1–52. szám)

1902-01-04 / 1. szám

SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP. II. évfolyam. Budapest, 1902. január 4. 1/szám. Megjelenik minden hét szombatján.­­ Szerkesztőség és kiadóhivatal , VII., Károly-körut 9. sz. Előfizetési ára: A „Képes Olvasztár*, „Házi Kincstár“ és „Villám* mellékletekkel együtt 10 évre 4 kor., V2 évre 8 kor. Munkanélküliek hapeza. (Szöveg a 8-ifc oldalon.)

Next