Tolnai Világlapja, 1904. január-március (4. évfolyam, 1–13. szám)

A brit expeditió Tibetben__ 730 A csikágói tűzkatasztrófa............................ 10 TOLNAI VILÁG­LAP A délnyugat-afrikai áldozatok .. A felixdorfi kartácsrobbanás ... A franczia tengerészetügyi minisz­ter egy tenger alatti hajón .. A háború, 317, 339, 37­2, 442, 467 ....................................... . ... A hererók lázadása, 286, 339, 444, 467 ... ...................................... A hererók rémtetei ........................... A hetvenöt éves svéd király ... Ahol az asszonyok az urak ... A japán nemzeti hősök ................ A japán tengernagy szózata ... A japán vöröskereszt egyesület A láma követői vermet ásnak az angol expeditiónak........................... A lángban álló Baltimore.............. XIII. Alfonz Toledóban ................ A lidenburgi búr forradalom ... A londoni japán követ a kelet­ázsiai háborúról ........................... A mészárlás öblében ................ A Mitsuri szerencsétlensége — A németek Afrikában ... • — A németek Délnyugat-Afrikában A németek nyugatafrikai gyar­matai ................................................... A port-arthuri katasztrófa A román királyné 60-ik születés­napja ........................... .­­~ A sansogne operapályázat győz­tesei............................ A St -Lousi világkiállítás meg­nyitása ............... ........................... A svéd választói törvényjavaslat — A szerb-bolgár üzelmek — A tibetiek és angol csapatok összeütközése... .... ................ A török bolgár határszélén A turini könyvtárégés ................ Automobil-kiállítás Párisban ... A villanyfény jubileuma ... — Az angol expeditió Tibetben ... Az angolok Tibetben, 223 Az irokéz színház égéséhez . . Az orosz-japán háború, 222, 254 ............................­­......................... Az orosz-japán viszály ............... Az oroszok Port-Arthurnál Az orosz sereg távol keleten ... Balkán veszedelem — ................ Baltimore elpusztult része ... Békítő kísérletek ................ Chantomps fiát orvul megölték »Consul« London kedvencze ... Czimképünkhöz...................................­Deggiac Gara Sellesie hódoló látogatása — — ................ Degiorgis a tábornagy — Eca de Queiroz, a nagy portu­gál elbeszélő költő szobrának 442 168 536 191 Egressy Ákos ..................................... 566 Egy hirlapíró sírkőavatása ... 793 Erdeies házépítés ............................ 285 Érkező és távozó Mollináry­­ babák .................................................. 494 Esketés közben meghalt plébános 231 Eszterházy János gróf ................ 283 Eucharisztikus kongresszus ... 728 Kérdi­nand Károly főherczeg — 132 Goluchovsky és Tittoni ................ 462 Háromezer gyermek juniálisa ... 785 Hunyady János szobra ................ 4 Hunyady-múzeum ........................... 795 Húsvéti vásár ... 401 Irányi Dániel szobrának lelep­lezése ................................................... 794 Jászai Mari automobil utazása__ 533 Jókai halála ....................................... 586 Jókai Mór nagybeteg........................... 566 Jótékonyczélu előadás ............... 315 Jótékonyczélu művészünnepély a vigadóban ....................................... 464 Karneval-est Debreczenben __ 285 Károlyi Tibor gróf ........................... 462 Katonai zendülés bosnyák földön 38 Kegyeletes gyászünnep ................ 367 Királyi kitüntetések ........................... 315 Kitüntetett és előléptetett főbirák 495 Kitüntetett rendőrök........................... 338 König Gyula ..... 792 Kőzuhanás a Haas palotáról ... 665 Május elseje .................................... 563 Meggyilkolt képviselő............................ 70 Mendtvichné ................ 727 Merénylet Zichy Nepomuk János gróf ellen ....................................... 631 Munkanélküliek közvetítő intézete 4±0 Munkásfoglalkoztató műhely Budapesten ....................................... 38 Munkások Petőfi szobránál ... 307 Nagy evezős-verseny a Dunán... 799 Nagy Lajos király szobra ... 219 Negyedszázados tanári jubileum 6115 Nemes szivek munkája ... 67 Nemzetközi Lawn-tennis verseny 754 Népkonyha.................................................. 221 Nyugalo­mba vonló érdemes munkások ........................ ... 251 Parvy Sándor püspök Gyöngyösön 727 Pichler Győző meghalt .............. 163 Podmaniczky Frigyes báró __ 792 Püspökavatás Temesvárott ... 440 Reizner János meghalt __ — 166 Rózsaünnep a városligetben — 759 Rózsaünnepély a Margitszigeten 726 Sorozás a vidéken ..... 460 Sortűz a nép közé ........................... 530 Steindi Imre szobrának leleplezése 695 Szalmafonó-iskola kiállitása­­ 665 Szeczesszió.................................................. 334 Szerb Kereskedők Budapesten__ 697 Szerencsétlenül járt is­olás­leányok ..... 379 Szoczialisták kongresszusa ... 438 Tanítói jubileum.... 66 Tisza Lajos gróf szobrának le­leplezése ............................ ... 755 Tomcsányi Rusi temetései.............. 564 Tünyérujjak .........................._ ... 100 Uj egyetemi rendes tanárok __ 335 Ünnepélyes doktorrá avatás.­­Héderváry Sándor gróf, Tóth Lajos, Tóth Károly, Márfy Ede.­ .................................................. 534 Ünnepnapi kasszafutás ................ 36 Vecsey Tamás ünneplése................ 697 Vedress Gyula....................................... 531 Vidéki műkiállítás ... __ 793 Vidor Pál, a népszínház igaz­gatója ........................ .399 Világkiállítás Budapesten............... 632 Zirzen Janka ... 790 Zrínyi-ünnepély Csáktornyán __ 795 Külföldi dolgok. 190 Képek Alsundból ____ 166. Kínai csapatok Kína északi részén ............................ __ 797 Lázadás Herrera földön ____ Loubet forum románumon 634 Loubet római utazása ... __ Maczedón forrongás__ __ __ 731 Maczedóniában................ __ __ 405 Menhely 1000 embernek__ __ 173 Mit ajánl Olaszország __ 55 Nordenskjold délsark­vidéki ku-698 tató expeditiója __ __ __ 667 Nordenskjold nyomán ___ __ Oroszország és Japán, 72— Orosz foglyok ................— ___ 700 Oroszország, Anglia és az Egye-255­sült Államok ... ... ____ 405 Port-Arthur......................... 732 Raisner ........................... ____ Reformok Maczedóniában 371 Szamosz új fejedelme __ __ 270 Szerb-bolgár egyezmény __— 534 Sínházégés Csikágóban __— 168 Színész-sztrájk ... __ __ __ 135 Tengeri háborúban. ... ___ ___ Tibet ....................................... __ __ 711 Titokban kicserélt szobrok __ 498 Tíz éves kis leány, mint észak­sarki utazó ... __ __ __ 40 Török-görög perpatvar— Waldersee gróf halála __ __ 732 Verescsagin _ ................— __ Vilmos császár útja — __ __ 663 Zanardelli József­­ __ ___ 259 700 Színház. A fecskék ................ — ... __ 667 A király arája ................ __ 403 A konzul felesége __ __ 190 A napkelet­i királykissasz.. ---746, 40 Antheusz ..........................­__ __ 317 A toreador ........................... __ __ 473 Az apostol.............. — ___— 536 Az idegen nő ................— ... Bizáncz ........................... __ __ Boris király... — _ __ 443 222 636 636 222 286 162 318 112 405 167 761 443 224 397 168 668 569 37 239 292 677 71 89 568 371 500 444 37 163 630 664 696 466 2­94 284 36 552 371 499 252 630 36 760 565 402 163 182 163 402 67 402 565 438 316 220 336 67 36 132 930 186 36 760 284 132 leleplezése ................ — — Égő város ... ........................... Egy harcztéri tudósító halála ... Egy harcztéri tudósító megfigye­lései... ....................................... — Egy kínai levele a harcztérről Egy légvár összeomlása — — Egy orosz katonai levele............. Francziaország és a Vatikán ... George Yand szobra........................... Hanna szenátor..... ........................... Hogyan határozták el Tokióban a háborút .... ........................... Ilrognois ................................................... tapella, 498 ....................................... Japán diadal ............................ . Japan és China ...................................... Japán hadi telefon állomások ... Japán hősiesség...................................... Japán kémek ........................................ Japán kém­ek kivégzése ................ Japán, Mandzsúria, Niko, a japá­nok szent városa — — Jeanne d’Arce az egyház hős­nője... — Kaland a tengeren ........................... Csodaszinház __ __ __ 103 Dalmaczia........................... __ __ 282 En, te,­­ __ __ ... __ __ 372 Ezüst papucs ................. ... 254 Fedora .......................... __ 286 Félemberek.......................... __ __ 567 Felsőbb asszonyok ... __ ___ 798 Flirt .................................... __ 55 Hajdúk hadnagya 285 Hunyady László --­Hüvelyk Kátó ................ ___— 407 Józsi ....................................... __ ___ 136 Kaland ........................... __ __ Katóka kegyelmes asszony— Királyné férje ................ ... ... 71 Kis csiszár........................... __ 224 Kary Klára........................... __ ... 799 Mátyás és Beatrix— — Megjött a papa................— — 699 Modern aszonyok— — 769 Mormota ................ ..... __ __ 468 Nóna ... ... __ 567 Pogány Gábor ... — ---— 761 Rabszolgák.......................... ...— 731 Romeo és Julia................ __ __ 264 Sursum corda __ — __ __ 402 88 Váljunk el............................ ...— Útleírások és néprajz, 53. Abidos temp­lomai __ 675 A magas északnak egy különös 39 népe— .............. —— ... 699 A sokánczokról ................— 766 A történelem előtti emberek 582 emlékei ........................... __ __ 666 Az új világ lakosai: 19, 44, 84, 111, 294, 323 345 __ 144 Barlang lakók ................ ... Busók ..................................... ___ __ 136 Dalnokiak . ................ __ ... 88 Hogyan étkeztem, mialatt körül-409 595 193 232 380 449 231 709 III

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék