Tolnai Világlapja, 1904. július-szeptember (4. évfolyam, 27–39. szám)

Költemények. A ligeti fenyvesek alatt, irta Palágyi Lajos........................... Tízéves találkozón, irta Tóth Andor........................................ Nyári esti dal, irta Fazekas Mihály Oh én nem álmodom . . . irta Hegedűs Gyula .................. Üzenet . . . irta Gruber Károly Déli tájra, irta Lenau Miklós, XXXII. czimképhez Volnék csak Ister,, irta Sully Prudhommé Noé galambja, irta Palágyi Lajos A kertben voltak, irta Szentessy Gyula ... A pozsonyi ligetben, irta Hegedűs Gyula Gyár és templom, irta Szentessy Gyula ............. Az éhes farkas, irta Szentessy Gyula........................................ Éjszakai sejtelem, irta Szentessy Gyula................................ ... Beszivom . . . irta Hegedűs Gyula Úgy szeretném, irta Hegedűs Gyula ... ................................ Bobherczeg, irta Martos F. Intések, irta Szabó Sándor De sok is a szegény ember ... Lepkeszárnyak, irta Feleki Sándor Édes­anyám rózsát küldött, irta Balla István .................... ... Karácsony éj, irta Szabolcska M. Rege, beszély, humor. Retten egy tigris ellen............... . zsandár, irta Zöldi Márton_ ’Szomszéd házak, irta Heltai Jenő A szép fehér ördög reg., irta Guy Boothey .................................. A londoni boszorkány reg., írták L. T. Meade és Robert Eustace A király és én, irta Max Pem­berton ........................................ T­artalomjegyzék. Regények a Bädeckerben, irta Szomaházi István . 888 A londoni boszorkány folytatása Aesopus ............... ..................... 1139 1140 A szép fehér ördög folytatása ... 890 Samu, irta Brody Sándor .. 1142 853 A londoni boszorkány folytatása 895 A fotográfus, irta Anstey P. _ A fehér ördög folytatása ... 1146 889 Chuma, irta Silberad Una_... 913 1151 Csattanós rehabilitáczió, irta Zöldi A hasonmás, irta Szomaházi I.1175 925 Márton........................ ... _ 920 A télboldog, irta Gombosné Ga-Kisértetek, irta Krudi Gyula ... 924 Jamb Margit............... .. . ...1178 965 A londoni boszorkány folytatása 926 A remekmű, irta Henry de Porge1184 965 Arashima a híres japán halász 949 A fehér ördög folytatása ......... 1189 A bögre, irta Lyka Károly 950 A londoni boszorkány folytatása 1195 A fejedelmi kincsek őrzője, irta G. M. Rubens... ......... 951 A csúf grófkisasszony, irta Mol­nár Ferencz .................... .. 1212 A Skót öntés, irta Molnár Ferencz 960 A kar, irta Guy de Maupassant Világos éjszaka, irta Ambrus 2117 1107 A szép fehér örd­ö­g folyt .... 965 1143 Lahner kapitány . . . irta Farkas Em­őd .. ... .................... ... 970 Zoltán ... ... ... ... ... ... Fehér ördög, folytat.................... 1221 1223 A londoni boszorkány folytatása 975 Londoni boszorkány, folytat. ...1228 1181 Segesvár, irta Kovács János ... 991 A ripeni székesegyház, észak-1212 A készséges bűnbak, irta F. B. Robinson ... ............... ... ... 992 franczia monda ...................... A plébános, irta Telmayer 1254 Régi nótákból, irta Krúdy Gyula 1000 Przerva Kázmér_ ... _1245 1287 A nyomorúság fészke, irta Heltai Az örvény, irta Carmen Sylvia...1250 Jenő ......... ... ............... 1003 Négy hárs, irta Lövik Károly ...1252 1290 A szép fehér ördög folytatása 1004 Fehér ördög, folytat.....................1256 1290 1291 1510 1665 1676 1737 174, 1798 843 848 852 858 863 879 Pesti történet, irta Bródy Sándor 1007 A londoni boszorkány folytatása 1011 A megjutalmazott vendégszeretet irta Hojo Tokiyori____ ... 1027 Szomorú napok, irta Kovács J. Jöka Regina özvegy lesz, irta Bródy S. 1036 A fehér ördög folytatása ......... 1040 A londoni boszorkány folytatása 1047 A csavargó, irta Csehov Antal 1062 Szomorú napok, irta Kovács J. A fehér ördög folytatása — — Rákóczi jön, irta Farkas Emnőd A londoni boszorkány folytatása Ijesztő szemek, irta Maeder L. P. Engesztelhetetlen gyűlölet, irta Lövik Károly ... ... ............... Intermezzo, irta Kabos Ede ... A fehér ördög folytatása ......... A londoni boszorkány............... Nerli Miklós a pokolban, irta Anatole Francs ................... Ijesztő szemek folytatása . ... A londoni boszorkány, folytat. Az én kiséretem, irta Rudyard Kipling ... . ... ... ... .. A száműzött, irta Molnár Fe­rencz ... ................................ Az ördög nótája, irta Krúdy Gyula........................................ A fehér ördög, folytat. ... ... Londoni boszorkány ... ... ... Asszonyi praktika, irta Guy de Maupassant ... ......... ........ A nevetésről, irta K Kelen Jolán Tűzkeresztség, irta Kovács Já­nos ......... Ötven forint, irta Thury Zoltán A fehér ördög, folytat. Londoni boszorkány, folytat.­­ Október 6-ikán Klapka Gy. (em­lékeimből)......................... — Baba herczegnő, irta Lövik Károly ............................ A fehér ördög, folytat................ 1259 1282 1285 1293 1300 1308 1327 1329 1331 1333 1337 1343 1361 1363 1367

Next