Tolnai Világlapja, 1905. január-március (5. évfolyam, 1–13. szám)

1905-01-01 / 1. szám

TOLNAI VILÁG­LAP Újdonság’! Ezrekre rúg azon előfizetőink száma, kik panaszkodtak, hogy mire a fél év befejezést nyer, mindig néhány száma a lapnak elkallódik, más része pedig piszkos lesz, miért is elhatározta a vállalat, hogy az amerikai gyűjtődobozt nálunk is forgalomba hozza és január 1-étől becses előfizetőinknek ajánljuk ezen gyűrődobozt. Ezen doboz az első pillanatra úgy néz ki, mintha például a Tolnai Világ­ Lap egy bekötött évfolyama állana előttünk. A tábla felső részét ha kinyitjuk, akkor egy rendes do­bozunk van, mely doboz közepébe belül egy szalag van erősen behúzva, mely szalag arra szolgál, hogy a lapokat vele felemeljük és a nekünk tetsző számot kivehessük, esetleg visszategyük. Már most minden héten, amint a lap megérkezett, a dobozba bele lesz téve és így összegyűjthetjük az egész évfolyamát a lapnak anélkül, hogy egyetlen példány is elveszhetne, mikor is az év végén külön bekötési táblába beköthető. A doboz szilárdan van készítve és rendkívül csinos, úgy, hogy egy kis vigyázattal hosszú évek során át használható. Egy ilyen gyűjtődoboz a zs­olnai Világ-Lap teljes évfolyamához 95 krajczárba kerül bérmentve, mely összeg az előfizetéssel együtt beküldhető. A­­MAGYAR KERESKEDELMI KÖZLÖNY hírlap- és könyvkiadóvállalata Budapest, VII., Károly körút 9. szám. Gyipinek. Ha Ön Tolnai Világ­ Lapjára 2 új előfizetőt beküld (tehát akik még nem voltak előfizetői a lapnak), előfizetési ár félévre 4 forint helyett 2 frt 48 krajcár, az itt felsorolt 5-féle ajándékból egyre szá­mot tarthat. 4 előfizetés után 2 művet adunk és 6 előfizetés gyűjtése után 4 ajándékra tarthat jogot. Hogy megkönnyítsük az előfizetések gyűjtését, kérjük legyen szi­ves küldje be nekünk néhány ismerősének a címét és mi azoknak a Tolnai Világ-Lapból mutatványszámot küldünk. A hat ajándékmű ez: 1. ajándék: «A diszbandérium fölvonulása Ő felsége a király előtt», album alakú diszmű, melynek bolti ára 5 forint. 2-ik ajándék : «A magyarok bejövetele» Feszti Árpád világhírű körképe pom­pás díszkötésben, mely 4 méterre kihúzható, bolti ára 5 forint. 3-ik ajándék: A «Jövendő» 2 vastag dísz­kötete, a­melyben a magyar irodalom legnagyobbjai írtak ,körülbelül 500 oldal terjedelemben, album alak, kézi diszkötés. 4-ik ajándék: Irodalmi Almanach 903. és 904. évre, diszkötésbe kötve, melynek bolti ára 3 forin, 5-ik ajándék : Egy díszkötésű kötet, melynek bolti ára 5 frt 50 kr és ez a Tolnai Világ-Lap 1902. félévre 700 oldal terjedelem, 500 kép, 400 elbeszélés stb. pompás díszkötésben. E műnél a bekötési táblába való beleillesztésért 65 krt kérünk. 6-ik ajándék: (Ezt csakis 3 előfizető után adjuk.) r****^ — 'I 13 ‘ — ....___Ez a «Képes Folyóirat», melynek boltj ára 14 kor. Terjedelme W S»Xwii 750 oldal. Tartalma 1000 kép, 8 műmelléklet, 200 különféle elbeszélés a magyar irodalom legnagyobbjaitól, mint Mikszáth Kálmán, Abonyi Árpád, Wlassics Gyula, Zigány Árpád, Zöldi Márton, Szabolcska Mihály stb. stb. Ha Ön három előfizetőt gyűjt, akkor ezen pompás díszműre teljesen ingyen számíthat, tehát ha néhány előfizetőt gyűjt, ami nem nagy fáradság, egy igazán értékes könyvcsoporthoz juthat. Fontos, hogy az előfizetések be­küldése alkalmával az elő­fizető nevét és lakhelyét tisztán kiírja és Ön a gyűj­tésért melyik ajándékot akarja. Minden előfizető­nek, aki az említett 4 forint helyett 2 frt 48 krral elő­fizet évre, joga van a felsorolt 10 kötet regényre, az előirt ráfizetéssel, ami 1 frt 20 kr. Előfizetések a Magyar Keresk. Közlönyhöz küldendők, BUDAPEST, V­I., Károly-körut 9. sz. Itt küldök-------------uj előfizetőt a «Tolnai Világ-Lapra.» 1905. január 1-től és kérem a gyűjtésért a nekem járó------- ------------------- ----------------------------- -művet megküldeni. Itt küldöm a gyűjtött előfizetők pontos címeit: Tisztelettel A gyűjtő neve--------------------- - ------- - lakhely-------------------------------------­Kelt 1904-------------------------­Név és állás Lakhely u. p., vármegye ') Az előfizetőnek hogy küldjük a 10 regényt, utánvéttel vagy előre küldi be az emfizetést? *) Kérjük pontosan ki vagy előre fizeti az előfizet tölteni különösen és összegét, azt a rovatot, hogy utánvéttel küldjük

Next