Tolnai Világlapja, 1905. július-szeptember (5. évfolyam, 27–39. szám)

si Tartalom­jegyzék. A czimek után következő számok a lapoldalt jelzik. H­azai aktualitások. Császár* szolgái 1021 Jankó János síremléke 1021 Színésznők gépkocsin 1022 ' _ Gyermekrajz kiállítás 1022 Szoyer Ilonka 1022 A nagy sztrájk 1023 A főváros vízművei 1023 Az új szőlő­iskola 1025 A fogpiszkáló 1026 Huszártesztből szülész 1029 Scharf Móricz 1029 Tizenhároméves gyilkos 1030 József főherczeg mint katona 1065 Politikusok otthon 1065 Miksa mexikói császár kivégzésének év­fordulója 1066 Színésznők 1069 Egy művészi kút 1069 Embersport 1069 Eötvös Bálint 1070 Bródy Sándor 1093 Írók a Margitszigetien 1094 Új püspök 1095­ A zsombolyai Kossuth szobor 1095 A nagybányai agg honvédek 1097 Képviselőválasztás 1097 Az arató-sztrájk 1097 Patika panama 1098 Egy jubileum (Herder Károly nagyhantosi tanító 1137 Népgyűlés Komáromban 1138 Képviselőválasztás 1139­­ A herczegnő regénye 1139 Apponyi gróf Békés-Csabán 1141 A nyolc­vanéves menyasszony 1141 Nyári élet 1142 A szabadkai tragédia 1142 Gromon Dezső nyugalomban 1181 Rigó Ferencz 1181 Negyvenéves találkozó 1181 Új budapesti papok 1182 A haza vándor lantosa 1182­­ Egy botrányos választás 1183 Smólen Tóni 1183 Az üldözött fiú rémtette 1181 Atlétika 1184 Halottágetés 1185 Thália nyáron .1187 .::­­ :•: Gyermek­hadsereg 1187 * Új államtitkár 1225 Vámbéry Ármin 1225 Elhunyt művésznő 1226 Egy maerysz műremek 1226 Vándorló diákok 1228 Elhunyt püspök 1269 Gyémántmise 1269 Szolgálati jubileum 1269 A Révay-palota égése 1270 Új híd 1270 Eg­y orosz katonaszökevény Budape­sten 1270 Beketov és neje 1273 A csavargó halála 1274 Izgalmas választás 1297 Katonák vérengzése 1297 Egy tragédia hősnője 1299 Gyalog a világ körül 1239 A dobsinai jégünnep 1300 Egy tetovált arczkép 1301 A király napja 1341 Szent István ünnepe 1341 Katonáék 1341 A világ legszebb színésznője 1342 A Gellérthegyről 1343­­ Smólen Tóni 1345 Leányszöktető tenorista 1345 A hóhér 1345 Katonatisztek vérengzése 1386 Nagy tűzvész 1387 A siófoki tragédia 1388 Starcz a választójogért 1388 Botrány S­turfon 1389 Kongresszusok 1429 Ney Dávid 1431 Gróf Eszterházy János 1432 A rendőrfőparancsnok halála 1434 Csontvázak a főváros közepén 1434 Ünnep a­­Dunán 1457 Az új rendőrfőparancsnok 1459 János vitézek versenye 1461­­ Érdekes életpálya 1461 Szeptember 15. 1501 Beszámoló 1504 Halálos szerencsétlenség 1504 A nagyszécsényi ünnep 1505 Alkoholellenes kongresszus Budapesten 1505 A makói népgyűlés 1507 A branyiszkói csataemlék 1507. A szabadkai iparos , kongresszus 1507­­ A bécsi út 1545 A herkulesfü­rdői erdőégés 1547 A makói Kossuth-szobor leleplezése 1549 Nemzetközi pénzhamisító banda 1550 Gróf Csáky Albin 1589 früm­h­slps a fővárosban 1589 A martonvásári tűzvész 1591 Az alkohol ellen 1591* A pápai templom 1592 Hatósági mészárszék 1593 Gróf Pálffy János szobra 1595 A csurgói zendülés 1595 A pusztuló régi Pest 1596 Arató ünnepség 1596 Szüreti mulatság 1596­­Washington szobra Budapesten 1621 A vértanúk napja 1622 Dr. Puky Ákos 1623 Váltóhamisító ügyvéd 1624 «Vérünket magyar hazánkért» 1626 A japán császár és a Tolnai Világ­ Lapja 1665 Szász Károly meghalt 1666 Mátyás főherczeg 1666 Báró König Károly 1666 Hajószerencsétlenség a Dunán 1667 Válság az Akadémiában 1668 Az egyetemi ifjúság mozgalma 1669 Egy szálló veszedelme 1678 Bariba Miklós 1709 Jubiláló tudós 1709 kr Poliklinika 1710­­ A «Talpra magyar» szerzője 1710 Agyancsok kiállítása 1710 Kutyakiállítás 1712 Nagy tűz Győrben 1713 A sárvári robbanás 1713 Egy hírhedt betörő 1714 Uj püspökök 1753 Az iparművészet ünnepe 1754 Kuruczok emléke 1755 Halottak napja 1757 Fővárosi orfeum 1757 Uj templomok a fővárosban 1759 Székely vértanuk emléke 1759 Budapest új hadtestparancsnoka 1797 Egy grófnő szobrai 1798 Művészi fényképek 1800 Erkel Ferencz 1800 Orosz menekült Sopronban 1800 A Csók-kiállítás 1801 A «Csöppség» 1802 Pecsét a megyeházán 1829 Pak­sból a Szepességbe léghajón 1830 Egy iskola jubileuma 1831 A­ megújhodott Népszínház 1831­­ Öngyilkos önkéntes 1831 Az ifjúság lembergi útja 1832 Az utolsó romantikus 1833 Az ellenzék elnöke 1875 Obstrukczió a városházán 1875 Két választás 1876 A pécsi vihar 1878 Az egyetemi villongás 1879 Egy új csodagyermek 1880 Erőszak az alkotmányban 1919 Apponyi Kolozsvárott 192­1 A Zeysig pör 1923 Főispáni beiktatások 1971 Elhunyt főúr 1972 Egyetemi zászlóaljak 1973 A nagy érzés 1974­­ : Saharet 1974 Fehér Anna 1975 A Bohém élet 1976 A befekötők sztrájkja 1976 A vízivárosi választás 1999 Busbach Péter 1999 Zavargások a főváros utczáin 2000 Egy kihallgatás titkai 2002 Karácsony ünnepére 2041 Ottó főherczeg 2042­­ A megyék ellenállása 2043 Miskolcz gyásza 2045 Egy kiállítás 2045 Esküvő a halálos ágyon 2045 Magyar stílusú házak 2046 A diákok kórháza 2046 A mester szobra 2047 Az öreg bakák 2047 Magyar iparművészet 2047 Zilahi Gyula 2048 Z. Bárdi Gabi 2048 A vajdahunyadi választás 2049 Az agg honvédek új parancsnoka 2049 Spannraft Ágoston 2050 ^Külföldi dolgok. Az orosz-japán háború 1031, 1073, 1103, 1146, 1193 Az orosz forradalom 1099, 1145, 1189, 1237, 1305, 1837, 1883, 1977, 2009 A berlini nászból 1031 Norvégia ideiglenes kormányzója 1031 A skandináviai válság 1071 Lajos bajor csiszár szobra 1101 Tippu-Tip 1103 Elysee Redus 1143 Hay államtitkár halála 1143 Derouléde 1144 A drezdai automobil-korzó 1144 Nagy katonai ünnep Parisban 1190 A «Fak­adét» katasztrófája 1191­ Az angol flotta Brestben 1191 Egy híres orvos tanár halála 1192 Az angol királynő katonai szemléje 1192 Csak azért is 1194 A perzsa sah Parisban 1195 II. Lipót belga király a lackeni park­ban 1238 Királyi nászutazás 1239 Ajhbil a vjas folyik 1239 A panama hőse meghalt 1239 A két pasa 1239 A hibám és a béke 1249, 1275, 1303, 1347 A véres szelámlik 1277 A Hegei világkiállítás 1278 A milliomos kantinosnő 1303 A marokkói szultán udvarából 1304 Az odesszai menekültek 1304 Fejedelmi találkozó 1305 A süketnéma czárevics 1306 , Még egy kormányozható léghajó 1303 , Az esparantó feltalálója 1348 A franczia-angol találkozás 1348 Főúri nász Angliába ). 1348 Aktuális találkozás 1349 Edvárd­ király Ischlben 1349 Esmarch emlékmű 1391 A világ legnagyobb állomása 1391 A spernburgi katasztrófa 1391 Megkötötték a békét 1391 Gorkij és társai Luganóban 1323 Ciffarelli és felesége 1393 Érdekes menyegzők 1394 Az indiai alkirály lemondása 1394 Montignoso grófnő kitüntetése 1395 A po­rtsmouthi békekötés 1435 TOLNAI VILÁG­LAPJA,

Next