Tolnai Világlapja, 1905. október-december (5. évfolyam, 40–52. szám)

1905-10-01 / 40. szám

V. infolyam. - 10. szím­. Egyes szám ára helybeli ID Kr. vrdéken 12 Kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Károly-körut 9. — Telelői 15 Orosz számüzöttek útban Szibéria felé. (íszöv. a 1550 old. Lapunk az „Arany-Ifjúság" czimü melléklettel együtt 56 oldal

Next