Tolnai Világlapja, 1906. július-szeptember (6. évfolyam, 27–40. szám)

1906-07-01 / 27. szám

TARTALOM-JEGYZÉK. Hazai események. Magyar tűzoltók győzelme Milanóban 1143 Polgármester-választás a fővárosban 1143 A kolozsvári Nemzeti Színház 1146 Szent György szobor a művi szelepen 1147 Enyedi Lukács 1147 Elpusztult község 1148 Ötnevü házasságaiédelgő 1149 A fiumei kormányzó beiktatása 1191 Kurucz hamvak hazahozatala 1192 A vakok vizsgája 1193 Kecskemét ünnepe 1197 A gázgyári sztrájk 1231 Szatmári Mór 1232 Edelsheim Gyulai gróf 1233 Egy újságíró halála 1233 A honti csodagyermek­ 1234 Verédy Károly 1236 Gyilkosság egy ügyvédi irodában 1237 Forray Dezső 1279 Zelenka püspök esküvője 1279 Eötvös Károly és Barabás Béla 1280 Pisztóry Mór 1281 A marosvásárheyi családi dráma 1282 Baptista keresztelés 1283 Földsüppedés a Múzeum-körúton 1283 A névtelen hősök síremléke 1327 Havas Imre 1327 Aranylakodalom 1328 Kétfejű sas Szászvároson 1329 Ácssegédek sztrájkja 1330 Kiásott római sírbolt 1332 Háztartási kiállítás 1332 Az erzsébetvárosi választás 1375 A fővárosi ma­ommunkások sztrájkja 1376 Tűz egy szappangyárban 1379 író és színész párbaja 1378 Az aradi Szabadságszobor megkoszorú­zása 1380 Főispániktatás Csíkszeredán 1423 Lichtenstein János és jegyese 1423 Újságírók az aggteleki barlangnál 1424 A honvédelmi miniszter és ispánja 1425 Sikkasztó vasúti pénztáros 1427 Altiszti kaszinók létesítése 142 Leégett gyufagyár 1428 Magyar űrlovasok 1463 50 évig tanító 1464 Galamblövészet Pöstyén-fürdőn 1468 Az ál-Szapáry gróf 1468 A nagyváradi vár 1469 Az Örkényi tüzérgyakorlatok 1470 Képek a tursról 1511 A budai Szent István-ünnep 1513 Csiszolják a Gellért-hegyet 1514 Megjött a c­ápa 1514 Az új marosvásárheyi képviselő 1515 Székely földművesek Algyógyon 1516 A péterrévei gyilkosság 1517 A budafoki tragédia 1559 Az Andrássy-út szenzácziója 1561 Csaplár Benedek 1562 A katholikus legényegyletek gyűlése 1563 A lakásuzsora ellen 1564 Thury Zoltán meghalt 1565 Érdekes ereklye 1566 A szegedi Klauzál-szobor és alkotója 1607 Tanítók gyűlése 1608 A munka jutalma 1609 Gábor Áron ágyúja 1611 Cseppkőbarlang Budapesten 1612 Sikkasztó postagyakornok 1613 Vallóhamisító szigorló orvos 1613 Főúri esküvő 1655 A jászberényi ünnep 1657 A kolozsvári új Nemzeti Színház lejára­tása 1659 Jókai-szobor ,a Svábhegyen 1660 Faragó József 1661 Korcsmárosok őrs­éges kongresszusa 1661 Dr. Haller Károly 1703 A kassai ünnep 1703 Washington s­obor Bulayesten 1700 Sz. Kovách Gyula f 1707 Hegyen Endre f 1708 A czimek után következő számok a lapoldalt Merkáder Kamill meghalt 1708 A dalmácziai hadgyakorlatok 1709 A nemzetközi díjbirkózás 1710 Kossuth Ferencz felesége 1743 Angol politikusok Budapesten 1743 Dr. Bezerédj Viktor 1744 Nemzetközi földmérési kongresszus 1745 Kizárt épitőmunkások 1746 öngyilkos rendőrtanácsos 1747 Kristóffy szanatóriumban 1747 Benedek Elek szülőfalujában 1748 A Tisza mentén 1748 Semmelweisz Ignácz 1791 Kézmárszky Tivadar szobra 1791 Árpádhirű templom Budán 1792 Eltűnt mágnás 1794 Hosszúnap 1795 Letartóztatott áldetektív 1796 A rögeszme áldozata 1796 Felekyné Munkácsy Flóra 1831 Angol kamarák tagjai Budapesten 1831 Bihari Sándor hagyatéka 1832 Telepy Károly meghalt 1832 Gyöngyi Izsó 1835 «A papa lánya» 1836 Traversz István jubileuma 1837 Szemben egymással 1838 A karánsebesi király-szobor leleple­zése 1879 Pásztorfiuból méltóságos úr 1880 Megtámadott hirlapíró A péksztrájk 1881 A Népszínház aligazgatója 1882 Pénz ő felsége 1883 Rákóczi 1927 Korányi Frigyes jubileuma 1928 Porzsolt Kálmán 1928­­ Egy család tragédiája 1930 A bukaresti magyar kiállításról 1933 A hadügyminiszter húga 1834 A nemzet hódolása Rákóczi előtt 1986 A villamos sztrájk 1988 Ottó főherczeg 2031 Az új közös hadügyminiszter 2032 A kassai és késmárki ünnep 2033 Fodor Oszkárné operaénekesnő 2035 Láng György meghalt 2038 Rab Mátyás 2039 Vasúti szerencsétlenség a miskolczi ál­lomás gömöri pályaudvarán 2041 Thaly Kálmán 2071 Kézdi-Kovách László képkiállítása 2071 Fayer László meghalt 2074 Az állami tisztviselők új elnöke 2074 Házomlás a Sziv-utczában 2074 Egy gyémánt- és három ezüstlakodalom Zomborban 2075 Az agancskiállitás 2076 • Szemere Bertalan 2119 Chorin Géza 2120 Mikulásműhely 2121 A legöregebb budapesti a­r­ony 2121 Amatőrfénykép-kiállítás 2122 Dr. Utyürky Ödön eltűnése 2124 Az államvasutak csalója 2124 A király Budapesten 2167 Kiss Áron püspök 92 éves 2167 A magláji hős 2168 Huszárbravúr 2169 A­ Megszökött fegyencz 2171 A király a Szépművészeti Múzeumban 2217 A Szent István-templ­om 2255 Az új koronaőr 2257 Az ünnepségek és a képes lap 50^ 2265 Andrássy Gyula 2215 Hólapda-est 2261 Kaas Ivor ünneplése 2220 Pest vármegye új tanfelügye 312 2267 Strasnoff 2222 Vidor Pál 2221 Vidor Pál temetése 2261 A főváros látképe 2309 Blumenthal Lajos 230? Egy új találmány Megyeri Dezső 2311 -jelzik. Külföldi események. A német császár a berlini tavaszi dísz­szemlén 1150 A bécsi császártalálkozás 1150 Virágkorzó a berlini császár verseny­en 1150 Kép a madridi menyegzőről 1151 A kambod­iai király látogatása 1151 Törvénylátás Német-Kelet-Afrikában 116? Hartmann Edvard 1153 A billiárd-virtuóz 1153 A franczia derby 1154 Nemzeti táncz a sportban 115­­ A berlini virágkorzóról 1199 A kambodzsai király Párisban 1200 Az olajkirály Európában 1201 Vilmos császár egy német kiál­­táson 1230 A blek­sztoki események 1239 A nagy automobil 1241 A genfi konverzió 1241 A Herkommer-verseny 1242 A bukaresti virágünnep 1243 A király Reichenbergben 1285 A norvég koronázás 1285 Az angol nők és a széllövők 1288 A vitorlák között 1287 Japán tisztek orosz földön 1289 Bourbonok a német fejedelmi csap­ban 1333 Dreyfus alezredes 1333 Az első automobilista magyar ember Képek a londoni utczáról 1337 Admirál Rodjestvenszky 1382 Az amerikaik vízben 1332 Nincs többé Dreyfus-affér 1383 Dánok expedícziója Grönlandban 1385 Nyári kép a nápolyi öbölből 1386 A Duma elnöksége 1429 Az új orosz miniszterelnök 1420 Haakon király és Vilmos császár 1131 A reaktiválás 1431 A japán kerékpárosok 1431 A német mesterlövészek 1432 Elefánt­ fürdő Drezdában 1432 Hauptmann Gerhard 1433 A karambol után 1434 A müncheni Terpsichore 1434 A hollandi királynő 1471 Asszonyok, mint úszósampionok 1471 A kétéves világjáró 1472 Az orosz határról 1472 A szemeszter végén a Slovard men 1474 A lordok lövészversenye 1474 A vyborgi országgyűlés 1519 A reaktiválás utó­játékai 1519 a tunioni békekongresszu.j' .líhY' A­­sbadi szépségverseny 7 A a jubileum 152° A _ -.zinészek otthon . • A \tot,i botrányok­­ ■ ' Val­­­j.567 A eg szultán' 1569 A i­'i 'i’ sakktorn­. 1569 A­­ lábon , ok 1570 A 1 . . .«a lb?2 Santro Dujm­.it lép .jója 1672 ' A spanyol ,­ ályi pár automobilon IKTA Lajos Ferdinand, a ztz .költő 1614 Az kormr^v 1615 Horzi.­o.ein leánya 1616 Izidora Dnr.fe­ férje 1610 Az egyetemek versenye 1317 Roose- -4. úti - 1613 V' A p.-sne a londoni Portsmouth pálya­udvaron 1618 A kétszázéves Vyk 1619 Salvatore di Garibaldi szobra 1663 A spanyol királyné otthona 1664 Edwárd király Marienbadban 1664 Az ildzsei versenyek 1665 Az ifjú Angolország 1666 Kábellerakás 1666 Szolypinék 1713 Esemény a német császári házban 171

Next